Studiegids

nl en

Neerlandistiek: Moderne Nederlandse letterkunde

Dit is een specialisatie van de Master Neerlandistiek

Deze afstudeerrichting bestaat uit:

20 EC scriptie op het gebied van de gekozen specialisatie 20 EC vakken minimaal binnen de gekozen specialisatie 10 EC in het verlengde van de gekozen specialisatie 10 EC vrije keuzeruimte

De mastergroepen in het schema hieronder zijn de (keuze)vakken die binnen de specialisatie gegeven worden.

Zie voor de cursussen die in het kader van Masterlanguage worden aangeboden onder Master Neerlandistiek

Om studenten behulpzaam te zijn bij de invulling van deze specialisatie volgt hieronder een aantal suggesties in de vorm van twee specialisatiethema’s die als aantrekkelijk kant-en-klaarpakket worden aangeboden. Ze zijn niet dwingend, maar duidelijk bedoeld als suggesties. Het gaat het om:

(1) Intertekstualiteit (2) (Post)koloniale literatuur

Zie het kopje “Meer info” voor verdere informatie over deze specialisatiethema’s.

Als derde suggestie kan gelden dat bij deze specialisatie ook een ‘onderwijs’ variant mogelijk is, waarbij – in samenwerking met het ICLON – aan de masterthesis een onderwijskundige of een op het onderwijs toegesneden invulling wordt gegeven.

Ook in het kader van Masterlanguage wordt een cursus aangeboden die specifiek de relatie Moderne Nederlandse letterkunde en het (middelbaar) onderwijs tot onderwerp heeft.

Te volgen cursussen:

Vak EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Keuzevakken specialisatie:

Nederlandse reisliteratuur 10
Mij maak je niets wijs! Cultuuranalyse en representatiekritiek 10

Keuzevakken in verlengde van specialisatie:

Literaire loopbanen. Auteurschap in de Nederlandse literatuur tot 1600 10
Literature in Society: Narrative, Fiction and Voice 10
Situated Literatures I 5

In het kader van Masterlanguage kan gevolgd worden:

Historische letterkunde in het onderwijs: Theater in beweging 5/10
Moderne letterkunde in het onderwijs: Perspectieven op naoorlogse literatuur 5

Tweede semester

Keuzevakken specialisatie:

Intertekstualiteit: Autonomie en engagement 10
Negotiations: Memory and Identity in Caribbean literature 10

Keuzevakken in verlengde van specialisatie:

Remapping the City in Modern Literature and Visual Cultures 10
Vertaalwetenschap 10
Nederlandse literatuur in handschrift en druk tot 1600 10
Scriptie MA Neerlandistiek: Moderne Nederlandse Letterkunde 20

Vrije keuzeruimte 10 EC: elk willekeurig mastervak of een stage

Meer info

(1) Intertekstualiteit

In dit specialisatiethema worden studenten vertrouwd gemaakt met de theoretische uitgangspunten en de toepassingen van het intertekstuele lezen, en daarmee geoefend in een staande interpretatiepraktijk. Het jaarlijkse aanbod van vier MA-cursussen ligt voor de ene helft op het terrein van de oude en voor de andere helft op het terrein van de moderne letterkunde. Combinatiecursussen zijn overigens mogelijk.

Programma Het programma van 60 EC ziet er als volgt uit:

Een literair-theoretische kern van 2 MA-werkgroepen van 10 EC elk, specifiek gericht op de intertekstuele analyse van Nederlandstalige literaire teksten uit alle eeuwen Twee aanvullende MA-werkgroepen van 10 EC elk uit het aanbod van de opleiding Neerlandistiek of van een andere universiteit Een scriptie van 20 EC

Ook is het mogelijk om een stage of onderzoeksopdracht (10 ec) uit te voeren.

(2) (Post) koloniale literatuur

In dit specialisatiethema doen studenten kennis en inzicht op met betrekking tot de literatuur die is ontstaan dankzij de Nederlandse aanwezigheid in Indonesië, Suriname, de Antillen en Zuid-Afrika, en aan de nasleep en verwerking van deze aanwezigheid in de vorm van romans, verhalen, gedichten, egodocumenten, journalistiek werk en zo meer. Er is een jaarlijks aanbod van drie MA-cursussen binnen de eigen opleiding, aan te vullen met een cursus uit het aanbod van de Opleiding Algemene Literatuurwetenschap of Geschiedenis.

Programma Het programma van 60 EC ziet er als volgt uit:

Een literair-theoretische kern van 2 MA-werkgroepen van 10 EC, elk op het gebied van de Nederlands-Indische, Surinaamse, Caribische, Antilliaanse en Afrikaanse letterkunde. Je volgt een derde cursus binnen de eigen opleiding. Deze drie cursussen vul je aan met een cursus uit het aanbod van de master Literary Studies of de master History (maar ook een vierde cusus uit het aanbod van de master neerlandistiek is mogelijk).

Een scriptie van 20 EC

Ook is het mogelijk binnen de specialisatie een stage of onderzoeksopdracht (10 ec) uit te voeren.