Studiegids

nl en

Intertekstualiteit in de 20ste-eeuwse roman

Vak
2013-2014

Toegangseisen

BA Nederlandse Taal en Cultuur; BA Literatuurwetenschap;
BA Nederlandkunde/Dutch Studies
Een adequate beheersing van het Nederlands is noodzakelijk.

Beschrijving

In dit college bestuderen we aspecten van intertekstualiteit en interdiscursiviteit in de 20ste eeuwse roman. De casussen en de invalshoek wordt later in juni bekend gemaakt.

Leerdoelen

Je leert wetenschappelijke vragen op te stellen en te beantwoorden over literaire teksten. Je bent op de hoogte van de aspecten van intertekstuele en comparatieve literatuurbeschouwing en je kan daarbinnen zelf een onderzoek opzetten.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcolleges

Studielast

Totale studielast 10 EC = 280 uur

College-uren: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur
Voorbereiding colleges: 13 × 4 uur = 52 uur
Literatuurstudie: 104 uur
Onderzoek en eindwerkstuk: 98 uur

Toetsing

  • werkstuk (80%)

  • mondelinge presentatie (20%)

  • schriftelijke en mondelinge inbreng in colleges (20 %)

Blackboard Ja, voor het beschikbaar stellen van de literatuurlijst, het programma van de cursus, enz.

Literatuur

Wordt nog bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Dr. B. Ieven