Studiegids

nl en

Migrantenliteratuur, Afrikaanse schrijvers en schrijvers over Afrika in Nederland

Vak
2013-2014

Toegangseisen

BA Nederlandkunde / Dutch Studies; BA Nederlandse Taal en Cultuur; BA Afrikaanse Talen en culturen; BA Literatuurwetenschap

Beschrijving

Migrantenliteratuur is een recent en belangrijk verschijnsel in de Nederlandse literatuur. Zowel door het grote publiek als de literaire kritiek wordt deze ‘nieuwe’ literatuur beschouwd als een aanwinst voor de Nederlandse letterkunde. Tegelijkertijd bieden teksten die tot deze categorie gerekend worden, nieuwe perspectieven op de Nederlandse (culturele) identiteit en de manier waarop migranten Nederland, Europa en Afrika ervaren en verbeelden. In dat verband moeten ze gezien worden in een bredere, met name Europese context: ook in landen als Duitsland, Frankrijk, Engeland, Italië en Spanje maakt migrantenliteratuur deel uit van een steeds groeiend corpus. Bij de studie ervan wordt deze literatuur in die landen doorgaans geplaatst in de context van actuele vragen over (nationale) identiteit; vragen die opkomen als gevolg van de grote immigratiestromen in de tweede helft van de twintigste eeuw en het ontstaan van multiculturele samenlevingen.
Het doel van dit college is om kennis te maken met dit nieuwe corpus ‘migrantenliteratuur’. We zullen ons daarbij afvragen hoe dit corpus gedefinieerd moet worden: in hoeverre past het in het bredere verband van de mondiale postkoloniale literatuur en welke plaats neemt het in de Nederlandse letterkunde in. Wij concentreren ons op schrijvers uit Afrika, die in Nederland opvallend productief zijn en door publiek en recensenten zeer gewaardeerd worden, en op migrantenauteurs die over Afrika schrijven. Tot de auteurs die tijdens dit college besproken zullen worden, horen onder andere Hafid Bouazza, Abdelkader Benali, Kader Abdolah, Naima el Bezaz, Ellen Ombre, Chika Unigwe en Yasmina Allas.

Leerdoelen

Kennis van en inzicht in een recente ontwikkeling in de Nederlandse literatuur.
Kennis van de kernbegrippen en de theorie van het onderzoek naar (post)koloniale literatuur
Plaatsing van deze ontwikkeling in een internationale context.
Bijdrage aan de geschiedschrijving van de Nederlandse letterkunde.
Bijdrage aan de geschiedschrijving van de Afrikaanse (Afro-Europese) migrantenliteratuur
Het zelfstandig vinden en kritisch beoordelen van relevante wetenschappelijke literatuur, en het toepassen ervan (analyseren en interpreteren) op de Nederlandse migrantenliteratuur.
Het houden van een referaat waarin bovengenoemde leerdoelen verwezenlijkt worden.
Het schrijven van een werkgroepsscriptie waarin bovengenoemde leerdoelen verwezenlijkt worden.

Rooster

Donderdag, van 15-17 uur. Zie collegerooster MA Neerlandistiek / Dutch Studies en MA African Studies.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

  • totale studielast voor de cursus: 280 uur. – uren die aan het volgen van college worden besteed: 28 uur. – tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur; theorie: 30 uur; primaire literatuur 60 uur; notities en referaten: 40 uur. – tijd voor het schrijven van een werkstuk: 122 uur (inclusief inlezen / onderzoek)

Toetsing

Notities: 10 %
Referaat: 25 %
Werkgroepscriptie: 65 %

Blackboard

Wordt er in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard?

Ja, voor studiehandleiding, voor mededelingen, voor het inleveren van opdrachten en werkstukken.

Literatuur

Met betrekking tot de theorie wordt bestudeerd:
Sandra Ponzanesi, Daniela Merolla, ‘Introduction’, in:Migrant Cartographies, new cultural and literary spaces in post-colonial Europe, Lanham [etc.], 2005, p. 1-52.
Elleke Boehmer, ‘Independence’, in: Colonial and Postcolonial literature, 2nd edition. Oxford, 2005, p. 172-213.
Elleke Boehmer, ‘Postcolonialism’, in: Colonial and Postcolonial literature, 2nd edition. Oxford, 2005, p. 214-245.
F.W. Korsten, ‘Postmodernisme – representatie’, in: Lessen in literatuur, 2e herz. dr., Nijmegen, 2005, p. 251-274.
F.W. Korsten, ‘Transnationalisme en postkolonialisme – hybriditeit’, in: Lessen in literatuur, 2e herz. dr., Nijmegen, 2005, p. 275-297.
Liesbeth Minnaard, ‘National Identity’, in: New Dutch, New Germans, literary interventions, Amsterdam, 2009, p. 15-50.
Liesbeth Minnaard, ‘Literature of migration’, in: New Dutch, New Germans, literary interventions, Amsterdam, 2009, p. 51-67.

Het verdient aanbeveling de eerste drie teksten vooraf te lezen, maar het is niet verplicht.

Met betrekking tot de primaire literatuur wordt gelezen:
Abdelkader Benali, Bruiloft aan zee, 1996. (Marokko)
Ellen Ombre, Wie goed bedoelt, 1996. (Suriname)
Kader Abdolah, Portretten en een oude droom, 2003. (Iran)
Hafid Bouazza, Paravion, 2003. (Marokko)
Chika Unigwe, De Feniks, 2005. (Nigeria)
Rachida Lamrabet, Vrouwland, 2007. (Marokko)
Yasmine Allas, Een nagelaten verhaal, 1910. (Somalië)
Naima el Bezaz, Vinexvrouwen, 2010. (Marokko)

Aanmelden

De manier waarop de (verschillende groepen) studenten zich moeten aanmelden.
Dit onderdeel moet (centraal) door de teamleider worden ingevuld!

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs

Contact

Namen en adressen waar studenten terecht kunnen voor meer informatie.

o.j.praamstra@hum.leidenuniv.nl; d.merolla@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Overige informatie die hierboven niet gevraagd is maar u wel graag kwijt wilt.