Prospectus

nl en

Natuurkunde

Next to the mono disciplinary Physics programme there are three possibilities to combine programmes:

The combined programmes* Physics and Astronomy* and Physics and Mathematics last three years and result in two bachelor degrees..

The combined programmes Physics and Computer Science comprises a combined programme for the first year and results in a double first year certificate. The remaining years are filled with courses in consultation with the study advisor.

Zie ook

Studentenwebsite Natuurkunde

Studieadviseur Natuurkunde,Hara Papathanassiou.

Students can contact the study advisor using the following email Study Advisor Physics

First Year

Course EC Semester 1 Semester 2
Analyse 1 6
Analyse 1 NA 6
Analyse 2 6
Analyse 2 NA 6
Diffusie 3
Electric and Magnetic Fields 5
Experimentele Natuurkunde deel I 3
Experimentele Natuurkunde deel II 3
Introduction to Astrophysics 4
Introductie Moderne Natuurkunde 6
Klassieke Mechanica a 5
Lineaire Algebra 1 6
Lineaire Algebra 1 NA 6
Optica 5
Presenteren en Communiceren 1
Programming NA 4

1 keuzevak (3 EC) uit:

Physics of Life (from DNA to protein) 3
Fysica van Moderne Technologie 3

Second Year

Course EC Semester 1 Semester 2
Analyse 3 NA 6
Classical Electrodynamics 4
Classical Mechanics b 3
Gewone Differentiaalvergelijkingen (Analyse 3) 6
Introduction to Solid State Physics 3
Lineaire algebra 2 6
Lineaire Algebra 2 NA 6
Modern Astronomical and Physics Research 1
Modern Physics Research 1
Physics Experiments 1 3
Physics Experiments 2 5
Physics Experiments 3 2
Quantum Mechanics 1 6
Quantum Mechanics 2 5
Statistical Physics 1 6
Keuzeruimte jaar 2 9

Third Year

Course EC Semester 1 Semester 2
Bachelor: Research 20
BSc Project: Thesis 3
Bachelor Project: Presentation 1
Research Skills and Scientific Integrity 3
Keuzevak van 3 EC 3
Electives 30

Electives

Course EC Semester 1 Semester 2

Keuzeruimte jaar 2

Deze keuzeruimte wordt bij voorkeur gevuld met keuzevakken die in semester 2 worden gegeven. Het vak Radiative Processes is een verplicht vak voor 3e jaars (dubbel)studenten Sterrenkunde.

Vrije keuzeruimte (jaar 3)

De Vrije keuzeruimte wordt, in overleg met de studieadviseur, ingevuld door:

1) een Minorprogramma [30 EC]:

Overzicht minoren UL Overzicht minoren TU Delft Overzicht minoren EUR

OF een Kernpakket van 30 EC (zie onderstaand overzicht):

Astro-Particle Physics 6
Astronomical Relativity 6
Building Blocks of Quantum Matter 6
Data Mining 6
Experimental Projects 6
Keerpunten in de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen 6
Machine Learning 6
Magnetic Resonance Phenomena 6
Mathematical Methods of Physics 6
Molecular Biology for Physicists 3
Numerieke Wiskunde 6
Orientatie op onderwijs 6
Physics of Energy 3
Physics of Life - From Motors to Nerve Pulses 6
Radiative Processes 6
Relativistic Electrodynamics 3
Statistical Physics 2 6
The Electronic Structure of Solids 6

Exchange & Study Abroad Programme for International Students

The Study Abroad program for international students can be taken in the Fall semester (1 sept – 1 febr).

A choice can be made of the following courses of at least 30 EC:

In the Spring semester, it is possible under conditions to do a research project of 20 EC with one of the research groups.In this case, the accompanying Research Skills Research Skills and Introduction Bachelor Project course for 3 EC must also be followed.

In the Spring semester, it is possible under conditions to do a research project of 20 EC with one of the research groups. In this case, the accompanying Research Skills and Scientific Integrity course for 3EC must also be followed.

Prerequisites:
Good knowledge of the physics core curriculum: Optics, Classical Mechanics, Electromagnetism, basic Quantummechanics, basic Statistical Physics, basic Solid State Physics, Thermodynamics; plus the necessary mathematical tools (Calculus and Linear Algebra). For specific prerequisites, please see the description of each elective course of the list above. Experimental Physics is a prerequisite for admission to the research project.

For other Exchange and Study abroad courses please visit this website.

Arbeidsmarktvoorbereiding & Oriëntatie

Tijdens de opleiding Natuurkunde willen we je zo goed mogelijk voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat je naast technische skills ook 'transferable skills' ontwikkelt. Daarom zijn er per vak in de e-studiegids leerdoelen geformuleerd die als doel hebben jou 'transferable skills' bij te brengen. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken, redeneren en beargumenteren en innovatie, intrapersoonlijke vaardigheden zoals flexibiliteit, initiatief, waardering van diversiteit en metacognitie en interpersoonlijke vaardigheden zoals communicatie, verantwoordelijkheid en conflictoplossing. Het zijn kortom vaardigheden die professionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Alhoewel, deze 'transferable skills' moeilijk meetbaar zijn, is het wel belangrijk om je bewust te worden van welke skills je al bezit en welke je nog wilt leren. Ze bepalen hoe je je werk en je leven benadert en zijn daarom belangrijk bij het uitstippelen van je eigen studieloopbaan en carrière.

Naast de voorbereiding is er ook veel ondersteuning bij het maken keuzes die van invloed zijn op jouw carrière. Je wordt gestimuleerd om na te denken over wat je wilt, wat je kunt en hoe je je doelen bereikt. Door gedurende de hele bacheloropleiding actief met reflectie en oriëntatie bezig te zijn kun je weloverwogen en gemotiveerde keuzes maken over het vervolg tijdens en na je bacheloropleiding.
Er worden verschillende workshop en cursussen georganiseerd die je helpen bij de ontwikkeling van skills en allerlei activiteiten rondom carrière keuzes. Je krijgt dan de mogelijkheid om na te denken over zaken zoals:

 • Over welke skills (vaardigheden) beschik ik al en welke kan ik nog leren?

 • In welke onderwerpen wil ik me verder specialiseren?

 • Welk onderwerp kies ik voor mijn Bachelor Research Project?

 • Welke keuzevakken passen bij mijn wensen voor de toekomst?

 • Wat wil ik naast mijn studie nog meer leren?

 • Welke masteropleiding wil ik gaan doen en waarom?

 • Waar wil ik later gaan werken?

 • Hoe presenteer ik mijzelf tijdens het solliciteren en op netwerkevenementen?

 • Hoe bouw ik een netwerk op en hoe doe je dat, netwerken?

Activiteiten

Eerste jaar

 • Studieloopbaanbijeenkomsten

 • Alumnilezingen

 • Bedrijfsbezoeken en bedrijvendiners

 • Lunch- en borrellezingen van bedrijven

 • Kennismakingsgesprek studieadviseur

 • Informatiebijeenkomst studentendecaan

 • Mentoraat en tutoraat

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

Tweede jaar

 • Studieloopbaanbijeenkomsten

 • Alumnilezingen

 • Bedrijfsbezoeken en bedrijvendiners

 • Lunch- en borrellezingen van bedrijven

 • Bachelor Loopbaanoriëntatiedag via De Leidsche Flesch

 • Bèta Banenmarkt

 • Masterdag (Universiteit Leiden)

 • Minorenmarkt (Universiteit Leiden)

 • Workshop Leiden University Mentor Network

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

Derde jaar

 • Research skills als onderdeel van het bachelor onderzoek (zie rooster)

 • Midterm reflection and Career Orientation als onderdeel van het bachelor onderzoek

 • Bachelor Loopbaanoriëntatiedag via De Leidsche Flesch

 • Bèta Banenmarkt

 • Leiden University Mentor Network

 • Vakspecifieke congressen (Physics@Veldhoven, Fysica, Nederlandse Astronomen Conferentie)

 • Masterdag

 • Physics Science Day

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

 • Studieloopbaanbijeenkomsten

 • Alumnilezingen

 • Bedrijfsbezoeken en bedrijvendiners

 • Lunch- en borrellezingen van bedrijven

LU Career Zone

De Leiden University Career Zone is de website voor studenten en alumni van de Universiteit Leiden ter ondersteuning van hun (studie)loopbaan. Je vindt er advies, informatie een tools, zoals professionele tests om je persoonlijke profiel te schetsen en sollicitatietips. Verder kun je functies en branches verkennen, vind je tips over CV, solliciteren, LinkedIn en is een vacature platform waar je gebruik van kunt maken.

Mentornetwerk

De Universiteit Leiden bereidt studenten en jonge alumni graag goed voor op de arbeidsmarkt. Hiervoor zetten wij de kennis en ervaring van Leidse alumni in. Om studenten en jonge alumni met vragen over hun loopbaan in contact te brengen met ervaren alumni, heeft de Universiteit Leiden het Mentornetwerk in het leven geroepen. Studenten en jonge alumni kunnen zich gratis aanmelden.
Contact
Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de studieadviseur Natuurkunde

Contact

Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de studieadviseur Natuurkunde