Prospectus

nl en

Eerste Jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

LLP
Introduction to Law 5
Principles of Constitutional Law 5
Introduction Civil Law 10
Introduction to Criminal Law 5
Introduction to International Public law 5

Semester 2

Introduction to European Law 5
Introduction to administrative law 5
Oriëntatievak: Grondslagen van het Recht 5
Historische Ontwikkeling van het Recht 5
Dutch Tax Law 5
Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap 5

Tweede Jaar

Met ingang van 1 september 2014 wordt een nieuw programma Ba-II ingevoerd. Studenten die vóór 1 september 2013 zijn begonnen met hun bacheloropleidingen, maar die (oude) eerstejaars vakken of tweedejaars vakken op 1 september 2014 nog niet hebben gehaald, vallen onder de overgangsregeling curriculumherziening bachelor 2014-2015. Zie website.

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Administrative Law 5
Law and Economics 5
Law and Business 10
European Law 5

Gebonden keuzemodaliteit:

Labour Law 5

en/of

Personen, familie-en erfrecht 5

Semester 2

Moot Court 5
Substantive Criminal Law 10
Constitutional Law 5
Law of Obligations 10

Derde Jaar

Per 1 september 2015 wordt een nieuw programma Bachelor III ingevoerd. Studenten die vakken uit de Bachelor III niet behalen, zullen gaan vallen onder nog nader te bepalen overgangsregelingen. Zie website.

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Criminal Law and Criminal Procedure 10
International Law 5
European Law 5

Keuze uit 1 van 2 onderstaande vakken:

History of European Private Law 5
History of European Public Law 5
Civil Procedure 5

Semester 2

Philosophy of Law 10
Keuzevakruimte bachelor rechtsgeleerdheid 15
Bachelor III scriptie Rechtsgeleerdheid 5

More info

Test