Prospectus

nl en

Eerste Jaar

LET OP: met ingang van het collegejaar 2013-2014 heeft een aanzienlijk aantal veranderingen en verschuivingen in de studieprogramma’s plaatsgevonden. Dit heeft gevolgen voor studenten die hun studie zijn begonnen vóór 1 september 2013. Een beschrijving van de wijzigingen met daarbij behorende overgangsregelingen is te vinden op de volgende website.

Neem voor meer informatie over het volgen van vakken uit het tweede jaar contact op met de studieadviseur.

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

LLP
Introduction to Law 5
Principles of Constitutional Law 5
Introduction Civil Law 10
Introduction to Criminal Law 5
Introduction to International Public law 5

Semester 2

Introduction to European Law 5
Inleiding Bestuursrecht 5

Keuze uit 1 van 2 onderstaande vakken:

Grondslagen van het Recht 5
Law and Business 5
Historische Ontwikkeling van het Recht 5
Dutch Tax Law 5
Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap 5

Tweede Jaar

LET OP: met ingang van het collegejaar 2013-2014 heeft een aanzienlijk aantal veranderingen en verschuivingen in de studieprogramma’s plaatsgevonden. Dit heeft gevolgen voor studenten die hun studie zijn begonnen vóór 1 september 2013. Een beschrijving van de wijzigingen met daarbij behorende overgangsregelingen is te vinden op de volgende website.

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Law of Obligations 10
Introduction to Company Law 10
Economics 10

Semester 2

Constitutional and Administrative Law 10
Property Law 5
Roman Law 5
Introduction to Dutch Labour and Social Security Law 5
Moot Court 5

Derde Jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Criminal Law and Criminal Procedure 10
International Law 5
European Law 5
Civil Procedure 5

Keuze uit 1 van 2 onderstaande vakken:

History of European Private Law 5
History of European Public Law 5

Semester 2

Philosophy of Law 10
Keuzevakruimte bachelor rechtsgeleerdheid 15
Bachelor III scriptie Rechtsgeleerdheid 5

More info

Test