Prospectus

nl en

Eerste Jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

LLP
Introduction to Law 5
Principles of Constitutional Law 5
Introduction Civil Law 10
Introduction to Criminal Law 5
Introduction to International Public law 5

Semester 2

Introduction to European Law 5
Introduction to administrative law 5
Orientation Course International Business 5
Historische Ontwikkeling van het Recht 5
Dutch Tax Law 5
Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap 5

Tweede Jaar

Met ingang van 1 september 2014 wordt een nieuw programma Ba-II ingevoerd. Studenten die vóór 1 september 2013 zijn begonnen met hun bacheloropleidingen, maar die (oude) eerstejaars vakken of tweedejaars vakken op 1 september 2014 nog niet hebben gehaald, vallen onder de overgangsregeling curriculumherziening bachelor 2014-2015. Zie website.

Neem voor meer informatie over het volgen van vakken uit het tweede jaar contact op met de studieadviseur.

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Law and Business 10
Administrative Law 5
Corporate Social responsiblility 5
Moot Court IBL 5
Principles of Economics 5

Semester 2

Business Accounting 5
Substantive Criminal Law 10
Constitutional Law 5
Law of Obligations 10

Derde Jaar

Per 1 september 2015 wordt een nieuw programma Bachelor III ingevoerd. Studenten die vakken uit de Bachelor III niet behalen, zullen gaan vallen onder nog nader te bepalen overgangsregelingen. Zie website.

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Philosophy of Law 5
Foundations of EU Law 5
Moot Court 5
Civil Procedure 5
Financial Law 10

Semester 2

International Commercial Law 5
International Intellectual Property Law 5
Competition Law 5
International Dispute Resolution 5
EU Internal Market Law 5
Bachelor III scriptie Rechtsgeleerdheid 5