Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Natuurkunde en Informatica (dubbele propedeuse)

De gecombineerde opleiding Natuurkunde en Informatica geldt alleen voor het eerste jaar en leidt alleen tot een dubbel propedeusediploma.

Voor de Bacheloropleiding Natuurkunde zie de website
Voor de Bacheloropleiding Informatica zie de website
Studieadviseur Natuurkunde, Hara Papathanassiou
Studieadviseur Informatica, Jeannette de Graaf