Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Fundamentele Informatica 1

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit vak verschaft een elementaire wiskundige basis die bij veel informaticavakken impliciet of expliciet als voorkennis wordt verondersteld. Er wordt een begin gemaakt met het formaliseren van begrippen uit de fundamentele informatica.

Leerdoelen

Kennismaken met discrete wiskundige structuren van algemeen belang voor de informatica, leren omgaan met formalisaties, abstracties en bewijstechnieken.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de LIACS website:

Onderwijsvorm

  • hoorcollege

  • werkgroep

Toetsing

Schriftelijk afsluitend tentamen. Halverwege schriftelijke toets, die een kleine bonus kan opleveren.

Literatuur

Schaum’s Outline of Discrete Mathematics (3rd edition), by Seymour Lipschutz, Marc Lipson. ISBN 0071615865
Aanvullend collegedictaat, kopieen van transparanten.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Fundamentele Informatica 1