Studiegids

nl en

Lineaire Algebra 1

Vak
2015-2016

In dit college worden de grondbegrippen van de lineaire algebra behandeld. We besteden aandacht aan zowel een aantal abstracte begrippen en structuren uit de lineaire algebra, als ook aan de bijbehorende rekenvaardigheden en een aantal toepassingen.

De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde:

 1. Vectoren: optelling, scalaire vermenigvuldiging, inwendig en uitwendig product.
  1. Oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen d.m.v. Gauss-eliminatie.
  2. Matrices en determinanten.
  3. Vectormeetkunde in Rn.
  4. Algemene vectorruimten, lineaire deelruimten, lineaire afbeeldingen, basistransformaties.
  5. Eigenwaarden en eigenvectoren, diagonalisatie.
  6. Orthogonale stelsels, orthogonale projecties.

Werkvorm
Hoor- en werkcollege
Verplichte literatuur
In Leiden wordt onder andere het dictaat Linear Algebra I van Ronald van Luijk en Michael Stoll (te koop via administratie MI) gebruikt.
Tentaminering
Toets (20%), huiswerk (20%), schriftelijk eindtentamen (60%)
Vakcode TUD
TW1030

Links

website