Studiegids

nl en

Eerste Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

LLP
Inleiding Recht (LAW) 5
Beginselen van de Democratische Rechtsstaat 5
Inleiding Burgerlijk Recht 10
Inleiding Strafrecht 5
Inleiding Internationaal Publiekrecht 5

Semester 2

Inleiding Europees Recht 5
Inleiding Bestuursrecht 5
Oriëntatievak: Grondslagen van het Recht 5
Historische Ontwikkeling van het Recht 5
Belastingrecht 5
Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap 5

Tweede Jaar

Met ingang van 1 september 2014 wordt een nieuw programma Ba-II ingevoerd. Studenten die vóór 1 september 2013 zijn begonnen met hun bacheloropleidingen, maar die (oude) eerstejaars vakken of tweedejaars vakken op 1 september 2014 nog niet hebben gehaald, vallen onder de overgangsregeling curriculumherziening bachelor 2014-2015. Zie website.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Bestuursrecht 5
Rechtseconomie 5
Onderneming en recht 10
Europees Recht 5

Gebonden keuzemodaliteit:

Arbeidsrecht 5

en/of

Personen, familie-en erfrecht 5

Semester 2

Moot Court 5
Materieel Strafrecht 10
Staatsrecht 5
Verbintenissenrecht 10

Derde Jaar

Per 1 september 2015 wordt een nieuw programma Bachelor III ingevoerd. Studenten die vakken uit de Bachelor III niet behalen, zullen gaan vallen onder nog nader te bepalen overgangsregelingen. Zie website.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Straf- en Strafprocesrecht 10
Internationaal Recht 5
Europees Recht 5

Keuze uit 1 van 2 onderstaande vakken:

Geschiedenis van het Europees Privaatrecht 5
Geschiedenis van het Europees Publiekrecht 5
Burgerlijk Procesrecht 5

Semester 2

Rechtsfilosofie 10
Keuzevakruimte bachelor rechtsgeleerdheid 15
Bachelor III scriptie Rechtsgeleerdheid 5

Meer info

Test