Studiegids

nl en

Eerste Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

LLP
Inleiding Recht (LAW) 5
Beginselen van de Democratische Rechtsstaat 5
Inleiding Burgerlijk Recht 10
Inleiding Strafrecht 5
Inleiding Internationaal Publiekrecht 5

Semester 2

Inleiding Europees Recht 5
Inleiding Bestuursrecht 5
Oriëntatievak International Business Law 5
Historische Ontwikkeling van het Recht 5
Belastingrecht 5
Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap 5

Tweede Jaar

Met ingang van 1 september 2014 wordt een nieuw programma Ba-II ingevoerd. Studenten die vóór 1 september 2013 zijn begonnen met hun bacheloropleidingen, maar die (oude) eerstejaars vakken of tweedejaars vakken op 1 september 2014 nog niet hebben gehaald, vallen onder de overgangsregeling curriculumherziening bachelor 2014-2015. Zie website.

Neem voor meer informatie over het volgen van vakken uit het tweede jaar contact op met de studieadviseur.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Onderneming en recht 10
Bestuursrecht 5
Corporate Social Responsiblility 5
Moot Court IBL 5
Principles of Economics 5

Semester 2

Business Accounting 5
Materieel Strafrecht 10
Staatsrecht 5
Verbintenissenrecht 10

Derde Jaar

Per 1 september 2015 wordt een nieuw programma Bachelor III ingevoerd. Studenten die vakken uit de Bachelor III niet behalen, zullen gaan vallen onder nog nader te bepalen overgangsregelingen. Zie website.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Rechtsfilosofie 5
Foundations of EU Law 5
Moot Court 5
Burgerlijk Procesrecht 5
Financial Law 10

Semester 2

International Commercial Law 5
International Intellectual Property Law 5
Competition Law 5
International Dispute Resolution 5
EU Internal Market Law 5
Bachelor III scriptie Rechtsgeleerdheid 5