Studiegids

nl en

Eerste Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

LLP
Inleiding Recht (LAW) 5
Beginselen van de Democratische Rechtsstaat 5
Inleiding Burgerlijk Recht 10
Inleiding Strafrecht 5
Inleiding Internationaal Publiekrecht 5

Semester 2

Inleiding Europees Recht 5
Inleiding Bestuursrecht 5
Oriëntatievak International Business Law 5
Historische Ontwikkeling van het Recht 5
Belastingrecht 5
Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap 5

Tweede Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Onderneming en recht 10
Bestuursrecht 5
Corporate Social Responsiblility 5
Moot Court IBL 5
Principles of Economics 5

Semester 2

Business Accounting 5
Materieel Strafrecht 10
Staatsrecht 5
Verbintenissenrecht 10

Derde Jaar

Met ingang van 1 september 2015 wordt een nieuw programma Ba-III ingevoerd. Studenten die vóór 1 september 2013 zijn begonnen met hun bacheloropleidingen, maar die (oude) derdejaars vakken (en tweedejaars vakken of zelfs eerstejaars vakken) op 1 september 2015 nog niet hebben gehaald, vallen onder de overgangsregelingen (zie website).

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Goederenrecht 5
Burgerlijk procesrecht 5
Financial Law 5
International Intellectual Property Law 5
Rechtsfilosofie I 5

Keuze uit 1 van 2 onderstaande vakken:

Arbeidsrecht 5
Personen-, familie- en erfrecht 5

Semester 2

Public International Law 5
EU Internal Market Law 5
International Commercial Law 5
Competition Law 5
International Dispute Resolution 5
Bachelorscriptie: International Business Law 5