Studiegids

nl en

Eerste Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

LLP
Inleiding Recht (LAW) 5
Beginselen van de Democratische Rechtsstaat 5
Inleiding Burgerlijk Recht 10
Inleiding Strafrecht 5
Inleiding Internationaal Publiekrecht 5

Semester 2

Inleiding Europees Recht 5
Inleiding Bestuursrecht 5
Oriëntatievak Recht en Bedrijfswetenschappen: Law Firm Management 5
Historische Ontwikkeling van het Recht 5
Belastingrecht 5
Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap 5

Tweede Jaar

Met ingang van 1 september 2014 wordt een nieuw programma Ba-II ingevoerd. Studenten die vóór 1 september 2013 zijn begonnen met hun bacheloropleidingen, maar die (oude) eerstejaars vakken of tweedejaars vakken op 1 september 2014 nog niet hebben gehaald, vallen onder de overgangsregeling curriculumherziening bachelor 2014-2015. Zie website.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Bestuursrecht 5
Entrepreneurship and Innovation 5
Onderneming en recht 10
Management Accounting 5
Europees Recht 5

Semester 2

Moot Court 5
Verbintenissenrecht 10
Materieel Strafrecht 10
Staatsrecht 5

Derde Jaar

Per 1 september 2015 wordt een nieuw programma Bachelor III ingevoerd. Studenten die vakken uit de Bachelor III niet behalen, zullen gaan vallen onder nog nader te bepalen overgangsregelingen. Zie website.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Business, Society and Law 5
Corporate Finance 5
Internationaal Recht 5
Europees Recht 5
Rechtsfilosofie 5
Burgerlijk Procesrecht 5

Semester 2

Strategic Management 5
Turnaround Management and Bankruptcy Law 5
Moot Court 5
Sociaal Recht 5
Goederenrecht 5
Bachelor III scriptie Rechtsgeleerdheid 5