Prospectus

nl en

Biologie

Het bachelorprogramma Biologie omvat drie jaar (180 EC) en beoogt het bijbrengen van kennis, vaardigheden en inzicht in biologische en aangrenzende vakgebieden, het aanleren van een wetenschappelijke attitude en kennismaking met het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek via het concept van “studeren in een onderzoeksomgeving”. Het programma bestaat uit een breed en uniform programma van anderhalf jaar (90 EC) gevolgd door anderhalf jaar met veel keuzemogelijkheden. Het derde jaar van de opleiding biedt o.a. ruimte tot het volgen van een minor of tot het volgen van vakken in het buitenland in het kader van deelname aan een universitair uitwisselingsprogramma. De opleiding biologie biedt drie minoren aan in het derde studiejaar, te weten Biodiversity, Human Evolution en Molecular Biotechnology. De bacheloropleiding wordt afgesloten met een zelfstandig uitgevoerd onderzoek. Studenten die het programma afronden ontvangen een diploma Bachelor of Science in Biologie

Voor vakbeschrijvingen jaar 1, 2 en 3: Zie tabbladen

Voor jaarroosters, inschrijven in Usis en overige bestanden: Zie “Bestanden”

Let op:

 • Wanneer er onder het kopje ‘literatuur’ verplichte boeken vermeld staan, ben je verplicht deze aan te schaffen indien je desbetreffende cursus volgt.

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2
Academische Vaardigheden & Studieloopbaanorientatie 1 1

BLOK 1 - Fundamenten van het Leven (13 EC):

Basiswiskunde 1
Basispracticum 1 4
Chemie van het Leven 3
Moleculaire Genetica 1 (BIO) 5

BLOK 2 - De Cel (13 EC):

Basispracticum 2 3
Celfysiologie 3
Celbiologie (BIO) 3
Microbiologie (BIO) 3
Academische Vaardigheden: Project Microbiologie 1

BLOK 3 - Project popularisering van Wetenschap (3 EC):

Wetenschapscommunicatie voor Biologen 3

BLOK 4 - Tree of Life (13 EC):

Biodiversiteit Dier 4
Biodiversiteit Plant 7
Evolutiebiologie 1 2

BLOK 5 - Het organisme (6 EC):

Biologie van het Organisme Plant 2
Biologie van het Organisme Dier 4

BLOK 6 - Het organisme en omgeving (11 EC):

Ecologie 1
Gedragsbiologie 1 1
Milieubiologie 1 1
Excursies Flora & Fauna 2
Project Ecologie, Biodiversiteit en Gedrag 2
Statistiek (BIO) 4

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken:

Academische vaardigheden: Studieloopbaanorientatie 2 2
Evolutiebiologie 2 7
Populatie en Community Ecologie 3
Ontwikkelingsbiologie Dier en Plant 6
Academische vaardigheden: Bio-Ethiek en On Being a Scientist A 6
Systeembiologie 3
Moleculaire Biologie 3

Keuzevakken:

Biochemie 6
Ecosysteem Ecologie 3
Microbial Evolution & Ecology 6
Microscopie en Imaging 6
Milieubiologie 2 3
Gedragsbiologie 2 6
Biodiversiteit 6
Celbiologie en kanker 3
Immunobiologie 3
Moleculaire genetica van planten & microben 6
Moleculaire Microbiologie 6
Veldonderzoek Ecologie 6
Veldonderzoek Flora 6
Veldonderzoek Gedragsbiologie 6
Veldonderzoek Milieubiologie 6

Derde jaar

Inleiding

Tot het 3e jaarsprogramma (totaal 60 EC) behoren de volgende onderdelen:

 • Keuzeruimte (30 EC)

 • General Research Skills (5 EC)

 • Studieloopbaanorientatie 3 (1 EC)

 • Bachelor Research Project (24 EC)

De keuzeruimte kan worden ingevuld met:

 • de minor Biodiversity

 • de minor Human Evolution

 • de minor Molecular Biotechnology

 • een andere minor uit het aanbod van de Universiteit Leiden

 • een minor aan de TU Delft of de Erasmus Universiteit Rotterdam

 • individueel samengesteld pakket, b.v. onderdelen van een minor, vakken in het buitenland in het kader van een universitair uitwisselingsprogramma of vakken bij een andere opleiding en/of universiteit.

Voor een individueel samengesteld pakket of voor een minor buiten de Universiteit Leiden is vooraf toestemming van de examencommissie vereist door middel van het indienen van een verzoekschrift in usis.

De bacheloropleiding wordt afgesloten met een zelfstandig uitgevoerd onderzoek (Bachelor Research Project).

Course EC Semester 1 Semester 2

Verplichte onderdelen:

Academische vaardigheden: Studieloopbaanorientatie 3 1
Academic Skills: General Research Skills 5
Bachelor Research Project Biology 24
Bachelor Research Project Biology 24

Individueel samengesteld pakket kan bijvoorbeeld de volgende onderdelen bevatten:

Minor 30
Literature Review 6
Advanced Activities Bachelor Research Project 6

Career Perspective

Arbeidsmarktvoorbereiding in de bachelor Biologie

De Universiteit Leiden heeft als doel om jou, naast het bieden van een gedegen universitaire opleiding, zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van jouw ‘employability’, je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het makkelijker om de overstap naar de arbeidsmarkt te maken, inzetbaar te blijven in een dynamische arbeidsmarkt, in een (loop)baan die past bij je eigen persoonlijke waarden, voorkeuren en ontwikkeling.

Employability’ bestaat uit de volgende aspecten, die je onder andere ontwikkelt binnen je opleiding:
1. Vakspecifieke kennis en vaardigheden
Kennis en vaardigheden specifiek voor jouw opleiding.

2. Vakoverstijgende vaardigheden
Dit zijn vaardigheden die relevant zijn voor elke student, die je in allerlei functies kunt gebruiken ongeacht studie, denk aan o.a.:
onderzoeken, analyseren, projectmatig werken, oplossingen genereren, samenwerken, digitale vaardigheid, mondeling communiceren, schriftelijk communiceren, presenteren, maatschappelijk bewustzijn, zelfstandig leren, veerkracht.

3. Zelfreflectie
Het betreft hier zelfreflectie in het kader van je (studie)loopbaan, o.a. reflecteren op de keuzes die je als student tijdens je studie maakt, wat kan je met je kennis en vaardigheden op de arbeidsmarkt?
Daarnaast reflecteren op je eigen profiel en je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wie ben je, wat kan je goed, wat vind je interessant, wat past er bij je, wat vind je belangrijk, wat wil je gaan doen?

4. Praktijkervaring
Opdoen van praktijkervaring o.a. door middel van stages, projecten, (maatschappelijke) praktijkgerichte of praktijk gebaseerde opdrachten, die zijn geïntegreerd in een (keuze-)vak, minor of afstudeeropdracht.

5. Oriëntatie op de arbeidsmarkt
Zicht krijgen op de arbeidsmarkt, op werkvelden, functies en loopbaanpaden, door o.a. gastsprekers en alumni-ervaringen uit het werkveld, career events binnen opleiding, gebruik van alumni mentornetwerk, interviewen mensen uit het veld, meelopen/ bedrijfsbezoeken in het kader van een bepaald vak.

Employability/arbeidsmarktprogramma in het curriculum

Eerste jaar

 • Mentoraat

 • Studieloopbaan oriëntatie & academische vaardigheden 1
  o Verschil tussen middelbare school en universiteit + tijdsmanagement
  o Wetenschappelijke artikelen vinden, lezen en citeren
  o Wetenschappelijk presenteren
  o Reflectie op de studiekeuze
  o Kennismaking Leiden University Career Service + persoonlijkheidstest

Tweede jaar

 • Studieloopbaan oriëntatie & academische vaardigheden 2
  o CV workshop + feedback
  o Motivatiebrief workshop + feedback
  o Workshop netwerken + netwerkborrel

Derde jaar

 • Studieloopbaan oriëntatie & academische vaardigheden 3
  o Programmeren + programmeervaardigheid op je CV
  o Hoe haal je het meeste uit je stage + interview met onderzoeker
  o Biology Career Event
  o Reflectie op de bacheloropleiding

 • Bacheloronderzoek: research, writing, general communication skills

Transferable skills

Bij biologie word je niet alleen opgeleid tot bioloog. Je kunt met een Bachelor of Science veel kanten op en leert vaardigheden die je van pas gaan komen, ongeacht je toekomstige baan. Denk hierbij aan de volgende voorbeelden:

 • Tijdsmanagement

 • Wetenschappelijk schrijven

 • Wetenschappelijk presenteren

 • Wetenschappelijke analyse

 • Literatuuronderzoek

 • Werken in teamverband

 • Analytisch denken

 • Basis programmeren

Activiteiten arbeidsmarktvoorbereiding naast / buiten het curriculum

Er vinden elk jaar verschillende activiteiten plaats, binnen, naast en buiten je opleiding, die bijdragen aan je voorbereiding op de arbeidsmarkt, met name waar het gaat om oriëntatie op de het werkveld/de arbeidsmarkt, (loopbaan)vaardigheden en zelfreflectie. Dit kunnen voorlichtingsbijeenkomsten zijn rond keuzemomenten binnen je opleiding, maar ook career workshops en events georganiseerd door je eigen opleiding, de facultaire Career Service of je studievereniging.

 • Minorvoorlichting en minorenmarkt

 • Voorlichting over masterkeuze op Masterdag (Universiteit Leiden)

 • Study abroad festival

 • Lunchlezingen van bedrijven en alumni

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

 • Bèta Banenmarkt en BioScience Park Excursie

 • Netwerkborrel met bedrijven, alumni, PhD’ers en onderzoekers

 • Biology career event (workshops, lezingen en netwerkmogelijkheid)

 • Carrière activiteiten Leidse Biologen Club

Career Service, LU Career Zone en career workshops kalender

Facultaire Career Service
De Career Service van jouw faculteit biedt informatie en advies over studie(her)oriëntatie en masterkeuze, (studie)loopbaanplanning, oriëntatie op de arbeidsmarkt en solliciteren.

Leiden University Career Zone
De Leiden University Career Zone is dé website voor studenten en alumni van de Universiteit Leiden ter ondersteuning van de (studie)loopbaan. Je vindt er advies, informatie, (loopbaan)tests en tools op het gebied van (studie)loopbaanplanning, loopbaanmogelijkheden met je opleiding, arbeidsmarktoriëntatie, solliciteren, het alumni Mentornetwerk, job portal, workshops en events en Career services.

Workshops en events
In de cursuskalender vind je een overzicht van loopbaan en sollicitatie workshops, georganiseerd door de Career services.