Prospectus

nl en

Wetenschapscommunicatie voor Biologen

Course
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Het is belangrijk om wetenschappelijke kennis op een begrijpelijke manier te delen met een breed publiek. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, zoals bijvoorbeeld met boeken, tv-programma’s, podcasts, tentoonstellingen en lezingen. Tijdens dit vak zullen studenten dan ook kennis maken met de verschillende wijzen waarop wetenschappelijk onderzoek kan worden gepopulariseerd. De docenten nodigen gastsprekers met praktische ervaring uit, om zo meer inzicht te geven in het veld van de wetenschapscommunicatie. Studenten zullen naar aanleiding van deze presentaties een kritische analyse schrijven over een wetenschapscommunicatieproduct. Daarnaast zal dit vak zich ook specifiek richten op het schrijven van een populairwetenschappelijke artikel. Wat houdt populairwetenschappelijk schrijven in? Hoe ontwerp en schrijf je een aantrekkelijk, boeiend verhaal? Hoe vermijd je vaktermen? Welke schrijf-, structuur- en verhaaltechnieken kan je bij het schrijven van een populairwetenschappelijk stuk gebruiken? Uiteindelijk schrijven de studenten een populairwetenschappelijk stuk aan de hand van een symposium over biologie-onderzoek in Leiden. Het stuk wordt kritisch beoordeeld en van commentaar voorzien door de docenten en medestudenten, waarna er kans is een verbeterde eindversie in te leveren.

Leerdoelen

Na afloop van het vak kunnen studenten:

  • verschillende technieken en manieren herkennen en beschrijven om wetenschappelijke inhoud te vertalen naar een algemeen publiek.

  • een bestaand wetenschapscommunicatieproduct analyseren en kritisch beoordelen.

  • uitleggen hoe een populairwetenschappelijk artikel geschreven moet worden (schrijftechnieken, structuurtechnieken en verhaaltechnieken) en een structuur opzetten voor een populairwetenschappelijk artikel.

  • een populairwetenschappelijk artikel schrijven.

  • het werk van andere studenten kritisch beoordelen en van constructieve feedback voorzien.

  • andermans feedback adequaat verwerken in hun eigen werk

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Colleges, werkgroepen, vervolgens zelfwerkzaamheid.

Toetsing en weging

Analyse van een wetenschapscommunicatieproduct (voldoende / onvoldoende)
Populairwetenschappelijk artikel.
Een voorwaarde voor het behalen van een cijfer is aanwezigheid bij de verplichte onderdelen en de analyse opdracht moet afgerond zijn met een voldoende.
Het populairwetenschappelijke artikel wordt na een feedbackronde beoordeeld met een eindcijfer

Literatuurlijst

Niet van toepassing.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Drs. J. Schoorl, Drs. L. Rambonnet, en Dr. A. Land-Zandstra
Contact: j.p.schoorl@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Er zijn een aantal dagen met verplichte colleges en werkgroepen over wetenschapscommunicatie en schrijftechnieken, vooral tijdens de eerste twee weken van het vak. Gedurende de tweede helft van het vak is er veel zelfwerkzaamheid met enkele colleges, waarbij uiteindelijk een populairwetenschappelijk stuk moet worden geschreven.

De beste populairwetenschappelijke stukken kunnen worden gepubliceerd. Bijvoorbeeld op de blog van het Leiden Science Magazine, het magazine van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden.

Feedback gebeurt via Turnitin op de eindversies. Indien er vragen zijn mogen de studenten een afspraak maken met de docent.
Alle noodzakelijke informatie wordt via Brightspace verstrekt.