Prospectus

nl en

Excursies Flora & Fauna

Course
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Algemene veldtraining biodiversiteit in samenhang met omgevingsfactoren, het leren herkennen van de belangrijkste hoofdgroepen biodiversiteit, leren determineren met name van vaatplanten met gebruik van de Heukels’/Duistermaat Flora; en het leren herkennen van bomen en struiken.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus kunnen studenten:

  • Hoofdgroepen van evertebraten biodiversiteit herkennen.

  • Biodiversiteitspatronen in het veld, interactie tussen organisme en omgeving en interactie tussen plant en dier waarnemen.

  • Nederlandse vaatplanten determineren met behulp van Heukels’ Flora.

  • Morfologische eigenschappen van vaatplanten waarnemen en interpreteren.

  • Biodiversiteit van meerdere locaties met elkaar vergelijken.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Werkgroepen, excursies.

Toetsing en weging

Op basis van verslag van waarnemingen en biotoopvergelijking.
Het eind cijfer bestaat uit het behaalde verslag cijfer.

Literatuurlijst

  • VERPLICHT boek: Heukels’ Flora van Nederland, Noordhoff Uitgevers, 24e druk (H. Duistermaat, 2020). ISBN 978-90-01-58956-1.

  • VERPLICHT boek: H. Bellmann (2020). ANWB Insectengids, ISBN9789021575360 is vervangen voor het Geleedpotigenboek, (Jeugsbondsuitgeverij).

  • Syllabus Veldexcursiegids Duinen & Polder

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Eerstejaars bachelorstudenten worden voor semester 1 door de facultaire studentenadministratie ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Dr. V. Kalkman Email: Vincent.Kalkman@naturalis.nl

Opmerkingen

Inzage en feedback op het tentamen: zal voor aanvang van het tentamen op Brightspace bekend gemaakt worden; aanmelding via email bij aldaar vermelde docent.
College, handleidingen, groepsindeling en de syllabus met overzicht diergroepen en achtergrond van het strandwallen/-vlaktes- en polderlandschap van kuststreek rondom Leiden zijn van te voren beschikbaar op Brightspace.