Prospectus

nl en

Milieubiologie 2

Course
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

De cursisten maken kennis met de bedreigingen van milieu en natuur door de mens en van daaruit de formulering van op toepassing gericht milieubiologisch onderzoek. In de inleidende week wordt een overzicht gegeven van de bedreigingen zoals klimaatverandering, verandering landgebruik, invasieve soorten, e.d., en op het beleid voor het oplossen van die problemen. Daarna wordt geoefend in het herkennen en analyseren van milieu- en natuurproblemen en in het opzetten van milieubiologisch onderzoek. In het tweede deel van de cursus worden een aantal onderdelen verder uitgediept. In de aansluitende cursus Veldonderzoek Milieubiologie wordt de kennis die in deze cursus is opgedaan, in praktijk gebracht.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus kunnen studenten:
1. natuur- en milieuproblemen in de dagelijkse werkelijkheid herkennen.
2. deze milieuproblemen in hun maatschappelijke en wetenschappelijke context analyseren.
3. op toepassing gericht milieubiologisch onderzoek formuleren en ontwerpen.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie, debat en werkgroepen (pitch-to-peers).

Toetsing en weging

  • Tentamen: weging 60%, bodemcijfer 5,6

  • Onderzoeksverslag en online presentatie: weging 30%, bodemcijfer 6,0

  • Pitch krantensessie: weging 10%, bodemcijfer 6,0

Literatuurlijst

Handleiding, (gast)colleges, literatuur op Brightspace.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: S. Marselis
E-mail: s.m.marselis@cml.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Inzage en feedback op het tentamen: studenten kunnen individueel verzoeken (per e-mail) om inzage in hun tentamen, bijv. ter voorbereiding van het hertentamen.
Achtergrondinformatie voor programmaonderdelen staat in Brightspace.
Maximaal aantal deelnemers: 85