Prospectus

nl en

Middle Eastern Studies

More info

Eindtermen van de opleiding

1 Algemeen
Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt, gerangschikt volgens de Dublin-descriptoren:

1a Kennis en inzicht

 • kritisch bewustzijn van theorieën op het gebied van regiostudies.

 • kennis van de regels met betrekking tot wetenschappelijke integriteit

1b Toepassen van kennis en inzicht

 • De afgestudeerde heeft de vaardigheid om de verschillende theoretische benaderingen op het gebied van regiostudies te herkennen en tenminste twee daarvan zelf toe te passen.

 • De afgestudeerde heeft de noodzakelijke academische vaardigheden om een BA-eindwerkstuk te schrijven en bediscussiëren.

 • De afgestudeerde heeft de vaardigheid de regels met betrekking tot wetenschappelijke integriteit zelf toe te passen.

Voorts leiden de verschillende deelgebieden tot de volgende eindkwalificaties:

2 Geschiedenis
2a Kennis en inzicht:

 • algemene kennis van de taalkundige geschiedenis van het Midden-Oosten.

 • algemene kennis van, en inzicht in, historische ontwikkelingen in het Midden-Oosten en een basaal begrip van methoden en technieken van de geschiedwetenschap.

 • grondige kennis van de geschiedenis en actuele ontwikkelingen in het door hem gekozen taalgebied.

2b Toepassen van kennis en inzicht:

 • De afgestudeerde is in staat kennis en inzicht op dit deelgebied toe te passen in analyse van bronnenmateriaal en in mondelinge en schriftelijke presentaties en hierover inhoudelijk zinvol te discussiëren.

3 Cultuur
3.a Kennis en inzicht:

 • kennis van aspecten van culturele productie, zoals uitvoerende kunsten, literatuur en materiële cultuur.

 • kennis van de manier waarop maatschappijen in het moderne Midden-Oosten omgaan met hun cultureel erfgoed.

3b Toepassen van kennis en inzicht:

 • De afgestudeerde is in staat kennis en inzicht op dit deelgebied toe te passen in analyse van bronnenmateriaal en in mondelinge en schriftelijke presentaties en hierover inhoudelijk zinvol te discussiëren.

4 Maatschappij
4a Kennis en inzicht:

 • algemene kennis van de geschiedenis, actuele ontwikkelingen en instituten van religies in het Midden-Oosten. Daarbij beschikt de afgestudeerde over dieper inzicht in ten minste een van deze religies, met name met betrekking tot haar rol in de maatschappij.

 • algemene kennis van de geschiedenis van en ontwikkelingen in de antropologie en sociologie van het Midden-Oosten.

 • inzicht in de rol van hedendaagse politieke bewegingen en ideologieën in het Midden-Oosten.

4b Toepassen van kennis en inzicht:

 • De afgestudeerde is in staat kennis en inzicht op dit deelgebied toe te passen in analyse van bronnenmateriaal en in mondelinge en schriftelijke presentaties en hierover inhoudelijk zinvol te discussiëren.

Afstudeerrichting Arabische taal en cultuur

Voor de afstudeerrichting Arabische taal en cultuur gelden geen aanvullende eindkwalificaties.

Afstudeerrichting Perzische taal en cultuur

In aanvulling op bovenstaande eindkwalificaties gelden onderstaande eindkwalificaties voor de afstudeerrichting Perzische taal en cultuur:
1. Geschiedenis: Kennis van de geschiedenis en historiografie van het Iraanse cultuurgebied.
2. Cultuur: Vaardigheden om literaire teksten uit verschillende perioden te begrijpen, vertalen en contextualiseren.
3. Maatschappij: Algemene kennis van het sjiisme en soefisme in het Iraanse cultuurgebied.

Afstudeerrichting Turkse taal en cultuur

In aanvulling op bovenstaande eindkwalificaties gelden onderstaande eindkwalificaties voor de afstudeerrichting Turkse taal en cultuur:
1. Geschiedenis: Kennis van de geschiedenis en historiografie van het Osmaanse Rijk en Turkije.
2. Cultuur:
a) algemene kennis van de geschiedenis van de Turkse literatuur en diepere kennis van de moderne Turkse literatuur.
b) algemene kennis van de Turkse beeldende kunst en materiële cultuur.

Afstudeerrichting Israëlstudies

In aanvulling op bovenstaande eindkwalificaties gelden onderstaande eindkwalificaties voor de afstudeerrichting Israëlstudies:
1. Geschiedenis: Kennis van de geschiedenis en historiografie van de Staat Israël.
2. Cultuur: Algemene kennis van het jodendom.
3. Maatschappij: Kennis van de sociale structuren, politiek en economie van het huidige Israël.

Afstudeerrichting Moderne Midden-Oostenstudies

In aanvulling op bovenstaande eindkwalificaties gelden onderstaande eindkwalificaties voor de afstudeerrichting Moderne Midden-Oostenstudies:

 1. Geschiedenis:
  Grondige kennis van de (moderne) geschiedenis van het Midden-Oosten.
 2. Maatschappij:
  a) inzicht in fundamentele socioculturele processen en ontwikkelingen die relevant zijn voor het moderne Midden-Oosten.
  b) algemene kennis van de geschiedenis en ontwikkelingen op het gebied van politieke wetenschappen en economie van het Midden-Oosten.
  c) inzicht in relevante sociaaleconomische en politieke processen en ontwikkelingen die relevant zijn voor het moderne Midden-Oosten.
  d) Meer uitgebreide kennis van de rol van de islam in de moderne wereld.

Afstudeerrichting Islamstudies

In aanvulling op bovenstaande eindkwalificaties gelden onderstaande eindkwalificaties voor de afstudeerrichting Islamstudies:
1. Kritisch bewustzijn van theorieën op het gebied van religiestudies. De afgestudeerde heeft de vaardigheid om de verschillende theoretische benaderingen te herkennen.
2. Meer uitgebreide kennis van de rol van de islam in de moderne wereld.

Taalvaardigheid

Doelen in termen van het Europees Referentiekader taalvaardigheid, met betrekking tot respectievelijk Arabisch (afstudeerrichting Arabische taal en cultuur), Perzisch (Perzische taal en cultuur), Turks (Turkse taal en cultuur), Hebreeuws (Israëlstudies) of Indonesisch (Islamstudies):

Arabisch BA 1 BA 2 BA 3
Luisteren A1 B1 B1
Lezen A2 B 1 B 2
Gesproken interactie A1 B2 (dialect) B2 (dialect)
A2 (MSA) B1 (MSA)
Gesproken productie A2 B1 B1
Schrijven A2 B1 B1
Turks, Hebreeuws, Perzisch BA 1 BA 2 BA 3
Luisteren A1 B1 B1
Lezen A2 B 1 B 2
Gesproken interactie A2 B2 B2
Gesproken productie A2 B1 B1
Schrijven A2 B1 B1
Indonesisch BA 1 BA 2
Luisteren A2 B2
Lezen B1 B2
Gesproken interactie A1 B1
Gesproken productie A2 B2
Schrijven A2 B2

Bindend Studieadvies (BSA)

In 2019-2020 worden er twee adviezen uitgebracht, het eerste vóór 1 februari en het tweede vóór 15 augustus.
De opleiding hanteert een aanvullende eis:

 • Seminar Midden-Oostenstudies

Keuzeruimte

In het derde studiejaar is 30 ECTS ingeruimd voor een eigen keuze van de student. Er zijn twee mogelijkheden:

1) Studenten kiezen uit het aanbod van minoren . Een minor is een goedgekeurd pakket van 30 studiepunten.

2) Studenten kunnen kiezen voor een individuele invulling van de keuzeruimte. Heb je bijvoorbeeld een specifieke interesse waarin niet voorzien wordt in het minoraanbod, wil je graag naar het buitenland of een stage lopen? Dan bestaat de mogelijkheid om zelf een voorstel te doen voor invulling van je keuzeruimte. Dit biedt ongekende mogelijkheden om je eigen interesses te volgen. Bedenk wel dat je hoofdvakopleiding vooraf toestemming moet geven als je je keuzeruimte individueel wilt invullen. Je kunt daarvoor een voorstel ter goedkeuring voorleggen aan je examencommissie. Neem hiervoor tijdig contact op met de studiecoördinator van je hoofdvakopleiding. Als je vakken gaat volgen zonder dat je dit vooraf hebt afgestemd met je opleiding, loop je het risico dat die vakken niet erkend worden als invulling van je keuzeruimte.

keuzeruimte

Voltijd en deeltijd

Het Bachelorprogramma Midden-Oostenstudies is alleen in voltijd te volgen.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Het bachelorprogramma wordt afgesloten met een werkstuk. De omvang bedraagt 10 ECTS (maximaal 10000 woorden).
Afstuderen kan iedere maand van het academisch jaar, behalve in juli.

N.B. Er is slechts één officiële uitreiking per jaar (in oktober)

Afstudeerrichtingen

De opleiding kent zes afstudeerrichtingen:

 • Arabische taal en cultuur

 • Perzische taal en cultuur

 • Turkse taal en cultuur

 • Moderne Midden-Oostenstudies

 • Israëlstudies

 • Islamstudies

Aansluitende masteropleidingen / premastertrajecten

De bachelor Midden-Oosten geeft direct toegang tot de Master Middle Eastern Studies:
Per 2019-2020 komen de specialisaties binnen de MA Middle Eastern Studies te vervallen.

Premaster

Informatie over de pre-master.

Keuzevakken

Course EC Semester 1 Semester 2
Geschiedenis Midden-Oosten 1 (600-1500) 5
Introduction to the Study of Islam 5
History of Contemporary Iran 5
Islamic Art and Material Culture 5
Islam in the Modern World 5