Prospectus

nl en

First year

Course EC Semester 1 Semester 2
Algorithmics 6
Calculus 1 3
Calculus 2 3
Databases 6
Digital techniques 6
Foundations of Computer Science 1 6
Linear Algebra for Computer Scientists 1 3
Lineair Algebra for Computer Scientists 2 3
Logic 6
Orientation Computer Science 3
Study Skills and Presenting 3
Programming 6
Programming Techniques 6

Second year

Course EC Semester 1 Semester 2
Complexity 6
Computer Architecture 6
Concepts of Programming Languages 6
Data Structures 6
Foundations of Computer Science 2 6
Kunstmatige Intelligentie 6
On being a Scientist, part 1 2
On being a Scientist, part 2 1
Operating Systems 6
Security 6
Seminarium & Onderzoek 3
Statistics 6

Third year

LET OP: De Bachelorklas is een verplicht onderdeel van het Bachelorproject.

De vakken Data Mining, Software Engineering en Fundamentele informatica 3 zijn verplicht voor iedereen!

De vrije keuzeruimte kan worden ingevuld met een minor uit het aanbod van de Universiteit Leiden, TU Delft, of Erasmus Universiteit Rotterdam, of met vijf vakken (van 6 EC) uit het aanbod van het derde jaar van de bachelor Informatica zonder dat daarvoor toestemming van de examencommissie nodig is. In het laatste geval gaat het om een keuze van vijf uit de volgende acht vakken: HCI & Information Visualization, Compilerconstructie, Theorie van Concurrency, Computer Graphics, Netwerken, Natural Computing, Data Science en Programmeren en Correctheid. Indien de vrije keuzeruimte op een andere manier wordt ingevuld zal vooraf toestemming moeten worden gevraagd aan de examencommissie. De examencommissie zal toetsen op samenhang en niveau.

Course EC Semester 1 Semester 2
Bachelor Portfolio/Bachelor class 15
Compiler construction 6
Computer Graphics 6
Data Science 6
Data Mining 6
Foundations of computer science 3 3
Human Computer Interaction & Information Visualization 6
Natural Computing 6
Networks 6
Programmeren & Correctheid 6
Software Engineering 6
Theorie van Concurrency 6