Prospectus

nl en

Statistics

Course
2017-2018

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit college maakt de studenten vertrouwd met statistiek: de wetenschap die zich bezighoudt met het beschrijven en analyseren van gegevens met de bedoeling daaruit algemeen geldende conclusies te kunnen trekken. De nadruk ligt op het correct leren toepassen van statistische methoden, niet op de wiskundige verantwoording van die methoden. De cursus omvat zowel beschrijvende statistiek (methoden voor het beschrijven van een verzameling gegevens) als inferentiële statistiek (methoden voor het afleiden van eigenschappen van een niet volledig geobserveerde populatie uit een representatieve steekproef).
De cursus introduceert de nodige basisconcepten (toevalsvariabelen, kansen, statistieken, parameters, waarschijnlijkheidsverdelingen, inferentie, punt- en intervalschattingen, hypothesetesten), methoden voor inferentie van specifieke parameters (zoals gemiddelde, standaarddeviatie, correlatie, ...), hypothesetesten betreffende een of meerdere variabelen, en het bouwen van voorspellende modellen.

Leerdoelen

Gegevens correct kunnen analyseren met behulp van methoden uit de statistiek. Dit impliceert inzicht in welk soort vragen met behulp van statistische methoden opgelost kunnen worden, welke methoden zich hiertoe lenen, en hoe de methoden correct gebruikt kunnen worden

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

Per week 2 uur hoorcollege en 2 uur werkcollege.

Toetsing

  • • Er is een schriftelijk tentamen en tijdens het semester moeten drie opdrachten worden uitgewerkt.

  • Het eindcijfer E wordt berekend als:
    E = max(T, 0,3O + 0,7T),
    waarbij T het tentamencijfer is en O het gemiddelde cijfer van de drie opdrachten.

Literatuur

  • Statistical Methods for the Social Sciences, Alan Agresti and Barbara Finlay, Fourth Edition, Pearson Education, IBSN 0-13-713150-X (verplicht, nodig voor werkcolleges en open boek tentamen)

  • De slides die via Blackboard beschikbaar zullen worden gemaakt.

Blackboard

Ja.

Aanmelden

Aanmelden via uSis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

Website

Statistiek.