Prospectus

nl en

Rhetorics

Retorica is overal. In de Tweede Kamer, in de rechtbank, en in de collegezaal; maar ook op de markt, op Twitter, en op Facebook. Van de oudheid tot de 21e eeuw, van Griekenland en Rome tot Nederland en de Verenigde Staten: mensen proberen elkaar steeds weer te overtuigen met argumenten, te verleiden met emoties, en te imponeren met een gunstige zelfpresentatie. Inzicht in retorische strategieën is dan ook onmisbaar in een wereld die gedomineerd wordt door debat, beeldvorming, en presentatietechnieken. Wie zich verdiept in het systeem van de retorica, dat in eerste instantie door de Grieken en Romeinen werd ontwikkeld, kan het succes verklaren van politici en advocaten, van Demosthenes tot Trump en van Cicero tot Spong. Maar kennis van de retorica verleent bovenal inzicht in hoe alle mensen elkaar — via oude en nieuwe media — voortdurend pogen te beïnvloeden; en stelt ons in staat retorische strategieën kritisch te analyseren. Daarbij kan het gaan om een indrukwekkende redevoering of een stijlvol geschreven brief, maar ook om een aantrekkelijke advertentie of een Facebook-post die honderden likes genereert.

Deze Minor bestudeert de complexe rol van de retorica in onze wereld. Studenten verkrijgen inzicht in de geschiedenis en het systeem van de klassieke retorica, en ze verdiepen zich in enkele centrale domeinen van de samenleving waarin retorica een bijzondere rol speelt. De nadruk ligt hierbij op de rechtspraktijk, politiek, en sociale media. Daarnaast kunnen studenten zich naar keuze richten op de retorische aspecten van andere domeinen: taal en communicatie, kunst, literatuur, en de receptie van de klassieke oudheid.

De cursussen in het kernprogramma zullen geëvalueerd worden door de opleidingscommissie van GLTC. Het onderwijs van het kernprogramma en de minor als geheel valt onder de verantwoordelijkheid van de examencommissie GLTC / Classics and Ancient Civilisations. De opleiding GLTC onderhoudt goede contacten met alle docenten die vanuit verschillende instituten bij de cursussen zijn betrokken.

Minimum/maximum aantal deelnemers: 120
Studiegidsnummer: 5000MRETN
Nummer studieactiviteit: 1436

Minor

Course EC Semester 1 Semester 2

Kernprogramma

De hier genoemde cursussen worden primair aangeboden in het kader van het minorprogramma Retorica.

Verplicht (5 ec)

Rhetorical Theory, Past and Present 5

Een keuze van twee van de volgende drie cursussen (totaal 10 ec):

Rhetoric and Social Media 5
Rhetorics and Politics 5
Rhetoric and Law 5

Aanvullend programma Minor Retorica (15 ec):

Een keuze van drie van de volgende acht cursussen (totaal 15 ec):

Presenteren en presentatieonderzoek 5
Stilistiek 5
Critical thinking, critical writing 5
Words as Weapons: Rhetorical Effects of Choices in Formulation 5
Latin: rhetoric 5
Argumentatieve en retorische analyse 5
The Heritage of the West: The Classics & Intertextuality in Art & Literature 5
Tekstontwerp en persuasieonderzoek 5

More info

Verantwoordelijke examencommissie: Classics and Ancient Civilizations

Algemeen

De minor Retorica bestaat uit een kernprogramma (15 EC) en een aanvullend programma (15 EC). Het kernprogramma bevat uitsluitend cursussen die speciaal voor deze minor ontwikkeld zijn. Het aanvullend programma bevat cursussen die reeds onderdeel zijn van bestaande opleidingen en minoren (aanschuifonderwijs). Studenten kunnen ervoor kiezen ofwel alleen het kernprogramma te volgen (15 EC) ofwel de gehele minor Retorica (30 EC).

Het programma kent een flexibel karakter. Binnen het kernprogramma is de basiscursus ‘Retorica: geschiedenis en systeem’ (5 EC) voor alle studenten verplicht; daarnaast maken zij een keuze van twee uit drie kerncursussen (10 EC). Het aanvullend programma (15 EC) kan naar eigen wens worden samengesteld uit een ruim aanbod van acht bestaande cursussen.

Kernprogramma Minor Retorica (15 EC):

De hier genoemde cursussen worden primair aangeboden in het kader van het minorprogramma Retorica.

Verplicht (5 EC):

 • Retorica: geschiedenis en systeem (5 EC), niveau 200

Een keuze van twee van de volgende drie cursussen (totaal 10 EC):

 • Retorica en Politiek (5 EC), niveau 300;

 • Retorica en Social Media (5 EC), niveau 300;

 • Retorica en Recht (5 EC), niveau 400.

Aanvullend programma Minor Retorica (15 EC):

De hier genoemde cursussen zijn ook onderdeel van bestaande opleidingen (BA Nederlandse Taal en Cultuur, BA Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, BA Taalwetenschap, en de minor Taalwetenschap: taal en communicatie).

Een keuze van drie van de volgende acht cursussen (totaal 15 EC):

 • Presenteren en presentatieonderzoek (5 EC), niveau 200;

 • Argumentatieve en retorische analyse (5 EC), niveau 200;

 • Latijnse retorica: Cicero (5 EC), niveau 200;

 • Stilistiek (5 EC), niveau 300;

 • Heritage of the West: Classics, Rhetoric and Intertextuality in Art and Literature (5 EC), niveau 300;

 • Kritisch denken, kritisch schrijven (5 EC), niveau 400;

 • Tekstontwerp en persuasieonderzoek (5 EC), niveau 400;

 • Woorden als wapens: retorische effecten van formuleringskeuzes (5 EC), niveau 400.

Programma coördinator: Dr. C.C.(Casper) de Jonge
Contact Onderwijsadministratie: C.A.G. Verheij en Y.H.M. Motta

Inschrijving

Aanmelden: via uSis
Voor meer informatie ga naar: aanmeldings- en inschrijfprocedure