Studiegids

nl en

Informatica en Wiskunde (dubbele bachelor)

De Faculteit W&N biedt de combinatiestudie Informatica & Wiskunde aan, waarvan de studielast hoger is dan 60 EC, en de vakken in het eerste jaar roostertechnisch op elkaar zijn afgestemd. De student ontvangt twee bachelordiploma’s en heeft daarmee toegang tot de masteropleidingen van beide afgeronde studierichtingen. LET OP: Studenten begonnen voor 2022-23, volgen het programma van 2021-22.

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Analyse 1 (Wiskunde variant voor dubbelstudenten met Wiskunde) 6
Fundamentals of Digital Systems Design 6
Lineaire Algebra 1 (Wiskunde variant voor dubbelstudenten met Wiskunde) 6
Programmeermethoden 6
Wiskundige structuren 6
Caleidoscoop 6

Semester 2

Algebra 1 6
Algoritmiek 6
Analyse 2 (Wiskunde variant voor dubbelstudenten met Wiskunde) 6
Databases 6
Inleiding Kansrekening 6
Introduction to Logic 6
Programming Techniques 6

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Automata Theory 6
Computerarchitectuur 6
Gewone Differentiaalvergelijkingen 6
Datastructuren 6
Inleiding Mathematische Statistiek 6
Lineaire algebra 2 6
Topologie 6

Semester 2

Complexity 6
Kunstmatige Intelligentie 6
Operating Systemen 6
Security 6
Combinatoriek & Optimalisering 6
Complexe functietheorie (Analyse 4) 6
Introduction to measure theory 3

Keuze uit een van de volgende vakken:

Research Methods in Computer Science 3
Seminarium presenteren en communiceren 3

Derde jaar

Afwijkingen vereisten 3e jaar dubbelbachelor I+W

In het vereisen van de derde jaar van dubbelstudie informatica en wiskunde studenten zijn er ook de tweedejaars informatica vakken Computability en Concepts of Programming Languages.

Verder dienen studenten van de dubbelstudie informatica en wiskunde in plaats van de vrije keuzeruimte, vier vakken te kiezen uit de keuzeruimte 3e jaar Informatica (zie tabel hieronder) en uit de keuzeruimte 3e jaar Wiskunde (zie studiegids), waarvan ten minste twee informaticavakken en een wiskundevak.

Ten slotte, het onderzoek van de bachelorproject voor dubbelstudie informatica en wiskunde vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de opleidingen informatica en wiskunde en wordt begeleid door twee docenten, uit iedere discipline een.

De twee disciplines dienen herkenbaar te zijn in de keuze van het onderwerp van het onderzoek. Dubbelstudie informatica en wiskunde studenten zijn verplicht hun project voor beide studies te presenteren, maar zij mogen verder kiezen of zij deelnemen aan het bachelorseminarium wiskunde of de bachelorklas van informatica. De mogelijkheid bestaat om twee aparte onderzoeken te doen, voor een totaal van 33 EC.

Let op:
Bachelorproject (niveau 400, 24 EC)
Het bachelorproject voor de dubbele bachelor Informatica en Wiskunde is 24EC in plaats van 15EC zoals hieronder vermeldt.

De dubbele studie dient herkenbaar te zijn aan de keuze van het onderwerp van het Bacheloronderzoek. Het onderzoek wordt begeleid door twee docenten, uit iedere discipline een.

Dubbelstudenten kunnen kiezen of ze aan de bachelorklas van Informatica of het bachelorseminarium van Wiskunde deelnemen. Voordrachten/posterpresentatie dienen echter zowel in de bachelorklas als bij het bachelorseminarium te worden gehouden

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Concepts of Programming Languages 6
Data Mining 6

Semester 2

AI & Ethics 3
Bachelorklas 15
Computability 3
Numerieke Wiskunde 6
Software Engineering 6

Twee Informatica vakken uit de keuzeruimte informatica (zie hieronder)
Eén Wiskunde vak uit het 3e jaar (zie Studiegids)
Eén Informatica vak uit de keuzeruimte Informatica of één Wiskunde vak uit het 3e jaar (zie Studiegids)

Compiler Construction 6
Computer Graphics 6
Computer Networks 6
Data Protection (FGGA) 6
Data Science 6
Human Computer Interaction and Information Visualization (Bsc) 6
Internet Governance (FGGA) 6
Introduction to Video Game Making 6
Introduction to Reinforcement Learning 6
Natural Computing 6
Natural Language Processing 6
Program Correctness 6
Requirements Engineering 6

Arbeidsmarkt