Studiegids

nl en

Bachelorklas

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Om mee te mogen doen aan de Bachelorklas, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • De propedeuse Informatica, Bioinformatica, Informatica & Economie of Datascience and Artificial Intelligence is behaald; en

  • Aan het begin van het voorjaarssemester van het huidige academisch jaar (dat wil zeggen medio januari 2024) zijn er minstens zesenzestig (66) EC's behaald aan vakken uit de jaren twee en drie van de studie (waarvan minstens zestig (60) EC's aan Informaticavakken; voor studenten Informatica & Economie: de Rotterdamse vakken en de integratievakken tellen hierbij mee; voor studenten Bioinformatica: de biologievakken tellen hierbij mee; voor studenten Datascience and Artificial Intelligence: de "psychologievakken" tellen mee; minorvakken tellen voor deze 60 punten niet mee); en

  • Er ontbreken op dat moment hoogstens twee van de vakken uit het vierde semester van de studie.
    In uitzonderingsgevallen kan de studieadviseur toestemming geven om mee te doen als aan de tweede of derde voorwaarde niet geheel voldaan is.

Beschrijving

Studenten die hun bachelorproject willen doen moeten deelnemen aan de Bachelorklas.
In de Bachelorklas wordt in het najaar al voorlichting gegeven over het bachelorproject. De onderzoeksgroepen van LIACS presenteren zich en er worden mogelijke bachelorprojecten voorgesteld. In overleg met de moderators van de bachelorklas kiezen de studenten onderwerpen en begeleiders. Gedurende het tweede semester wordt er tijdens de bijeenkomsten informatie gegeven over onderwerpen zoals literatuur zoeken, referenties en plagiaat, het schrijven van een scriptie, presenteren, en oriëntatie op masteropleidingen. De voortgang van de deelnemers wordt gevolgd;
Studenten maken en presenteren halverwege het semester een poster over hun onderwerp (posterpresentatie), en houden later een korte mondelinge voortgangsrapportage (tussenpresentatie). De eindpresentaties van de bachelorprojecten worden in principe gegeven onder verantwoordelijkheid van de begeleider(s).

Leerdoelen

Doel van de Bachelorklas is enerzijds de opleiding de gelegenheid te geven de studenten in deze fase van individueel werk te kunnen blijven volgen en anderzijds de studenten een kader te bieden voor het werk aan hun project en scriptie.

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Regelmatige bijeenkomsten waarin met, door en voor de deelnemers wordt gesproken. Wie werkt aan een bachelorproject moet deelnemen aan de bachelorklas. Aanwezigheid is verplicht.

Toetsing en weging

Als onderdeel van de Bachelorklas schrijven de studenten een onderzoeksvoorstel dat met een voldoende wordt goedgekeurd door de begeleider, en geven ze een mid-term presentatie die met een voldoende wordt goedgekeurd door de Bachelorklas moderators. De deelnemers sluiten hun bachelordossier af met een openbare presentatie van hun project. Het cijfer voor het bachelorproject en het bijbehorende verslag (bachelor thesis) wordt na deze presentatie bepaald door de begeleiders, niet door de moderators van de bachelorklas.

Literatuurlijst

Niet van toepassing.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Let erop dat er voor Bachelorproject/Bachelorklas geen gezamenlijk toetsingsmoment is. Je hoeft je daar dus ook niet voor in te schrijven.
Dit betekent dat alleen inschrijving voor de lectures (4032BDI15H) nodig is. Door middel van inschrijving voor deze lectures, zul je toegang tot de bijbehorende brightspace pagina krijgen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Onderwijscoördinator LIACS bachelors

Opmerkingen

Zie Bachelorklas.