Studiegids

nl en

Inleiding Mathematische Statistiek

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Inleiding Kansrekening
Analyse 1 (beide niet verplicht)

Beschrijving

In dit college leren we reële problemen te vertalen naar kansmodellen. Door deze modellen te analyseren met middelen uit de kansrekening, kunnen we waardevolle informatie over het originele probleem verkrijgen. Gedurende dit college ligt de focus op modellen die afhangen van een eindig aantal parameters. Er worden twee methodes behandeld om deze parameters te schatten: de momentenmethode en de methode van de grootste aannemelijkheid. Wat bijna net zo belangrijk is als het fitten van het model op de data, is het kwantificeren van de onzekerheid van een schatting. Hiervoor worden betrouwbaarheidsintervallen geïntroduceerd. Om met een grote betrouwbaarheid conclusies te kunnen trekken, worden hypothesetoetsen geïntroduceerd.

Leerdoelen

Na het college is de student in staat reële problemen te vertalen naar simpele parametrische modellen. De bijbehorende parameters kunnen geschat worden aan de hand van de momentenmethode en de methode van de grootste aannemelijkheid. De studenten kunnen de onzekerheid van deze schatting kwantificeren aan de hand van bias, variantie en betrouwbaarheidsintervallen. Door hypothesetoetsen te construeren, kan de student conclusies trekken uit de data met een grote betrouwbaarheid. De student is zich bewust van het feit dat aannames die het probleem vereenvoudigen noodzakelijk zijn voor het kunnen vertalen van een reëel probleem naar een behapbaar kansmodel en is in staat deze aannames te controleren. De student heeft aan het einde van dit college basiskennis van de statistische software R.

Rooster

Het rooster van het vak is te vinden op MyTimeTable.

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges en huiswerkopdrachten

Toetsing en weging

Het eindcijfer bestaat uit huiswerk (20%) en een schriftelijk (her-)tentamen (80%). Om het vak te halen moet het cijfer voor het (her-)tentamen minstens een 5 zijn en het (onafgeronde) gewogen gemiddelde van de twee deelcijfers minstens een 5.5. Er is geen minimum cijfer vereist voor het huiswerk om aan het tentamen deel te mogen nemen of om het vak te halen. Het huiswerk telt als praktische oefening en is niet herkansbaar.

Literatuurlijst

Fetsje Bijma, Marianne Jonker, Aad van der Vaart: Inleiding Statistiek. Epsilon Uitgaven.
Liefst tweede druk, 2016, of derde druk, 2018.

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via Mystudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens via My Studymap. Zonder geldige voorinschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Zie de Brightspace pagina.

Opmerkingen

geen