Studiegids

nl en

Biologie

Het bachelorprogramma Biologie omvat drie jaar (180 EC) en beoogt het bijbrengen van kennis, vaardigheden en inzicht in biologische en aangrenzende vakgebieden, het aanleren van een wetenschappelijke attitude en kennismaking met het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek via het concept van “studeren in een onderzoeksomgeving”. Het programma bestaat uit een breed en uniform programma van anderhalf jaar (90 EC) gevolgd door anderhalf jaar met veel keuzemogelijkheden. Het derde jaar van de opleiding biedt o.a. ruimte tot het volgen van een minor of tot het volgen van vakken in het buitenland in het kader van deelname aan een universitair uitwisselingsprogramma. De opleiding biologie biedt drie minoren aan in het derde studiejaar, te weten Biodiversity, Human Evolution en Molecular Biotechnology. De bacheloropleiding wordt afgesloten met een zelfstandig uitgevoerd onderzoek. Studenten die het programma afronden ontvangen een diploma Bachelor of Science in Biologie

Voor vakbeschrijvingen jaar 1, 2 en 3: Zie tabbladen

Voor jaarroosters, inschrijven in Usis en overige bestanden: Zie “Bestanden”

Let op:

 • Wanneer er onder het kopje ‘literatuur’ verplichte boeken vermeld staan, ben je verplicht deze aan te schaffen indien je desbetreffende cursus volgt.

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Studieloopbaanorientatie 1 1

BLOK 1 - Fundamenten van het Leven (13 EC):

Basiswiskunde 1
Basispracticum 1 4
Chemie van het Leven 3
Moleculaire Genetica 1 (BIO) 5

BLOK 2 - De Cel (13 EC):

Basispracticum 2 3
Celbiologie (BIO) 3
Celfysiologie 3
Microbiologie (BIO) 3
Project Microbiologie 1

BLOK 3 - Project popularisering van Wetenschap (3 EC):

Populair Wetenschappelijk Schrijven 2
Boekproject 1

BLOK 4 - Tree of Life (13 EC):

Biodiversiteit Plant 7
Evolutiebiologie 1 2
Biodiversiteit Dier 4

BLOK 5 - Het organisme (6 EC):

Biologie van het Organisme Dier 4
Biologie van het Organisme Plant 2

BLOK 6 - Het organisme en omgeving (11 EC):

Ecologie 1
Gedragsbiologie 1 1
Milieubiologie 1 1
Excursies Flora & Fauna 2
Project Ecologie, Biodiversiteit en Gedrag 2
Statistiek (BIO) 4

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken:

Bio-ethiek 4
Evolutiebiologie 2 7
Microbial Evolution & Ecology 3
Moleculaire Biologie 3
On being a Scientist 3
Ontwikkelingsbiologie Dier en Plant 6
Studieloopbaanorientatie 2 2
Systeembiologie 3

Keuzevakken:

Biochemie 6
Biodiversiteit 5
Celbiologie en kanker 3
Populatie en Community Ecologie 6
Ecosysteem Ecologie 3
Gedragsbiologie 2 6
Immunobiologie 3
Microscopie en Imaging 6
Milieubiologie 2 3
Moleculaire Genetica 2 (BIO) 6
Moleculaire Microbiologie 5
Veldonderzoek Ecologie 6
Veldonderzoek Flora 6
Veldonderzoek Gedragsbiologie 5
Veldonderzoek Milieubiologie 6

Derde jaar

Inleiding

Tot het 3e jaarsprogramma (totaal 60 EC) behoren de volgende onderdelen:

 • Keuzeruimte (30 EC)

 • General Research Skills (5 EC)

 • Studieloopbaanorientatie 3 (1 EC)

 • Bachelor Research Project (24 EC)

De keuzeruimte kan worden ingevuld met:

 • de minor Biodiversity

 • de minor Human Evolution

 • de minor Molecular Biotechnology

 • een andere minor uit het aanbod van de Universiteit Leiden

 • een minor aan de TU Delft of de Erasmus Universiteit Rotterdam

 • individueel samengesteld pakket, b.v. onderdelen van een minor, vakken in het buitenland in het kader van een universitair uitwisselingsprogramma of vakken bij een andere opleiding en/of universiteit.

Voor een individueel samengesteld pakket of voor een minor buiten de Universiteit Leiden is vooraf toestemming van de examencommissie vereist door middel van het indienen van een verzoekschrift in usis.

De bacheloropleiding wordt afgesloten met een zelfstandig uitgevoerd onderzoek (Bachelor Research Project).

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte onderdelen:

General Research Skills 5
Studieloopbaanorientatie 3 1
Bachelor Research Project Biologie 24

Individueel samengesteld pakket kan bijvoorbeeld de volgende onderdelen bevatten:

Advanced Activities Bachelor Research Project 6
Fysische Antropologie 3
Keerpunten in de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen 6
Literature Review 6

Arbeidsmarkt

Tijdens de opleiding Biologie willen we je zo goed mogelijk voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat je naast kennis, vaardigheden ontwikkelt, praktijkervaring opdoet, oriënteert op functies & loopbanen en reflecteert op je eigen profiel en ontwikkeling. Naast inhoudelijk kennis is het ook van belang om je bewust te zijn van de zogenaamde transferable skills die je ontwikkelt buiten én tijdens je opleiding. Dit zijn bijvoorbeeld je cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken en communiceren. Tezamen draagt dit bij aan jouw ontwikkeling als professional en biedt het een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Op verschillende momenten tijdens je studie kunnen er vragen over dit onderwerp ter sprake komen, zoals: Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet binnen en buiten je opleiding gebruiken op de arbeidsmarkt? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?

Mogelijk heb je er al eens met de studie adviseur, mentor, tutor, de Science Career Service of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van Leiden University Career Zone. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen ontwikkeling, mogelijkheden en (studie)loopbaanprofiel, én tevens de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

In de Studiegids zijn er per vak leerdoelen geformuleerd die als doel hebben jou te informeren welke onderdelen aan bod komen ter ontwikkeling van je (studie)loopbaanprofiel en voorbereiding op de arbeidsmarkt. In de opleiding leer je om onderzoek te verrichten, interpreteren en communiceren. In het eerste jaar van de opleiding wordt met veel contacturen een brede basis gelegd voor zowel theorie als praktisch werk in de biologie. Je leert zowel over grote macrobiologische fenomenen als ecologie en evolutie, als over de werking van de cel en de biochemie die het leven tot stand brengt. In het tweede jaar kun je specialisatievakken kiezen om zo jouw eigen opleiding te vormen. Je leert in deze bachelor niet alleen wat het leven is, maar je leert ook wetenschappelijke artikelen lezen, schrijven en presenteren. Je leert analytisch denken en je eigen onderzoek doen. In het derde jaar komen al deze vaardigheden samen in het bachelor onderzoeksproject waarbij je stage gaat lopen, onderzoek verricht, en een wetenschappelijke thesis schrijft. Gedurende je hele bachelor wordt er veel aandacht besteed aan je mogelijkheden op de arbeidsmarkt en het ontdekken wat jij wilt doen met je opleiding. Een bachelor of science in de biologie opent een wereld van mogelijkheden.

Verder worden er verschillende activiteiten georganiseerd die je helpen bij de ontwikkeling van skills en het maken van allerlei carrière keuzes. Naast de informatie beschikbaar op de facultaire website, de opleidingswebsite en de e-mail, worden de volgende activiteiten georganiseerd bij de biologie bachelor:

Activiteiten

Eerste jaar

 • Mentoraat

 • Studieloopbaan oriëntatie 1

 • Kennismaking Leiden University Career Service

 • Bèta Banenmarkt

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

Tweede jaar

 • Studieloopbaan oriëntatie 2

 • Minorenmarkt (Universiteit Leiden)

 • Masterdag (Universiteit Leiden)

 • Bèta Banenmarkt

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

Derde jaar

 • Bacheloronderzoek: research, writing, general communication skills

 • Studieloopbaan oriëntatie 3

 • Masterdag (Universiteit Leiden)

 • Bèta Banenmarkt

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

Transferable skills

Bij biologie wordt je niet alleen opgeleid tot bioloog. Je kunt met een bachelor of science veel kanten op en leert vaardigheden die je van pas gaan komen, ongeacht je toekomstige baan. Denk hierbij aan de volgende voorbeelden:

 • Wetenschappelijk schrijven

 • Wetenschappelijk presenteren

 • Wetenschappelijke analyse

 • Literatuuronderzoek

 • Werken in teamverband

 • Analytisch denken

 • Basis programmeren

Science Career Service

Science Career Service, één van de diensten van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, biedt informatie en advies over studie (her) oriëntatie, loopbaanplanning en persoonlijk (studie)loopbaanprofiel, alsmede voorbereiding op de arbeidsmarkt, zoals solliciteren. Studenten kunnen bij Science Career Service terecht voor onder meer online informatie, (telefonisch) inloopspreekuur, workshops en individuele afspraken. Daarnaast biedt Science Career Service expertise en ondersteuning aan opleidingen die de verbinding tussen hun curriculum en de arbeidsmarkt willen versterken. Dit kan variëren van het geven van specifieke gastcolleges/workshops tot het adviseren over het integreren van loopbaanoriëntatieprogramma's in het curriculum.

LU Career Zone

De Leiden University Career Zone is de website voor studenten en alumni van de Universiteit Leiden ter ondersteuning van de (studie)loopbaan. Je vindt er advies, informatie, video opnames van webinars en tools, zoals professionele tests om een idee te krijgen over je persoonlijke profiel. Verder kun je functies en branches verkennen, vind je tips over CV, solliciteren, LinkedIn en is een vacature platform waar je gebruik van kunt maken.

Mentornetwerk

De Universiteit Leiden bereidt studenten en jonge alumni graag goed voor op de arbeidsmarkt. Hiervoor zetten wij de kennis en ervaring van Leidse alumni in. Om studenten en jonge alumni met vragen over hun loopbaan in contact te brengen met ervaren alumni, heeft de Universiteit Leiden het Mentor Network in het leven geroepen. Studenten en jonge alumni kunnen zich gratis aanmelden.

Contact

Heb je vragen over je (studie)loopbaan keuzes en heeft bovenstaande informatie je niet verder kunnen helpen ? Neem dan contact op met de studieadviseur via BioBscStudieadviseur@biology.leidenuniv.nl.