Studiegids

nl en

Biologie

Het bachelorprogramma biologie omvat drie jaar (totaal 180 EC) en is onderverdeeld in een eerste jaar (de propedeuse 60 EC), dat afgesloten wordt met een propedeusediploma en twee vervolgjaren (samen 120 EC). De bachelorfase wordt afgesloten met het behalen van het diploma Bachelor of Science Biologie.

Voor vakbeschrijvingen jaar 1, 2 en 3: Zie tabbladen
Voor jaarroosters, inschrijven in Usis en overige bestanden: Zie “Bestanden”

Let op:

 • Wanneer er onder het kopje ‘literatuur’ verplichte boeken vermeld staan, ben je verplicht deze aan te schaffen indien je desbetreffende cursus volgt.

 • In het eerste jaar van je studie heb je naast deze verplichte boeken nog aanvullende kosten voor studiematerialen. Een overzicht van deze kosten vind je onder het kopje Bestanden in de rechterkolom.

Eerste jaar

Inleiding
Het eerste jaar (de propedeuse) bestaat uit een breed en uniform programma van 60 EC.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Studieloopbaanorientatie 1 1

BLOK 1 - Fundamenten van het Leven (13 EC):

Basiswiskunde 1
Basispracticum 1 4
Chemie van het Leven 3
Moleculaire Genetica 1 (BIO) 5

BLOK 2 - De Cel (13 EC):

Basispracticum 2 3
Celbiologie (BIO) 3
Celfysiologie 3
Microbiologie (BIO) 3
Project Moleculaire en Cellulaire Biologie 1

BLOK 3 - Project popularisering van Wetenschap (3 EC):

Populair Wetenschappelijk Schrijven 2
Boekproject 1

BLOK 4 - Tree of Life (13 EC):

Biodiversiteit Plant en Fylogenie 7
Evolutiebiologie 1 2
Biodiversiteit Dier 4

BLOK 5 - Het organisme (6 EC):

Biologie van het Organisme Dier 4
Biologie van het Organisme Plant 2

BLOK 6 - Het organisme en omgeving (11 EC):

Ecologie jaar 1 1
Gedragsbiologie jaar 1 1
Milieubiologie jaar 1 1
Excursies Flora & Fauna 2
Project Ecologie, Biodiversiteit en Gedrag 2
Statistiek (BIO) 4

Tweede jaar

Inleiding
Het tweede jaar bestaat in totaal uit 60 EC. Het eerste semester van het tweede jaar (30 EC) bestaat uit een breed en uniform programma. Studenten kunnen gedurende het tweede semester van het tweede jaar kiezen uit keuzevakken.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken:

Bio-ethiek 3
Evolutiebiologie 2 7
Microbial Evolution & Ecology 3
Moleculaire Biologie (BIO) 4
On being a Scientist 3
Ontwikkelingsbiologie Dier en Plant 6
Studieloopbaanorientatie 2 2
Systeembiologie 3

Keuzevakken:

Biochemie 6
Biodiversiteit 5
Celbiologie en kanker 3
Ecologie 1 6
Ecologie 2 3
Gedragsbiologie 6
Immunobiologie 3
Microscopie en Imaging 6
Milieubiologie 3
Moleculaire Genetica 2 (BIO) 6
Moleculaire Microbiologie 5
Veldonderzoek Ecologie 6
Veldonderzoek Flora 6
Veldonderzoek Gedragsbiologie 5
Veldonderzoek Milieubiologie 6

Student Assistentschap:

Student Assistentschap jaar 2 6

Derde jaar

Inleiding

Tot het 3e jaarsprogramma (totaal 60 EC) behoren de volgende onderdelen:

 • Keuzeruimte (30 EC)

 • Verplichte onderdelen (6 EC)

 • Bachelor Research Project (24 EC)

De keuzeruimte kan worden ingevuld met:

 • de minor Biodiversity and Natural Environment

 • de minor Human Evolution

 • de minor Molecular Biotechnology

 • een andere minor uit het aanbod van de Universiteit Leiden

 • een minor aan de TU Delft of de Erasmus Universiteit Rotterdam

 • individueel samengesteld pakket, b.v. assistentschappen, onderdelen van een minor, het keuzepakket Science of Cooking (30 EC), vakken in het buitenland in het kader van een universitair uitwisselingsprogramma of vakken bij een andere opleiding en/of universiteit.

Voor een individueel samengesteld pakket of voor een minor buiten de Universiteit Leiden is vooraf toestemming van de examencommissie vereist door middel van het indienen van een verzoekschrift in usis.

De regels voor assistentschappen zijn geformuleerd in de Bijlage van de Regels en Richtlijnen van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

De bacheloropleiding wordt afgesloten met een zelfstandig uitgevoerd onderzoek (Bachelor Research Project).

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte onderdelen:

General Research Skills 5
Studieloopbaanorientatie 3 1
Bachelor Research Project Biologie 24

Individueel samengesteld pakket kan bijvoorbeeld de volgende onderdelen bevatten:

Advanced Activities Bachelor Research Project 6
Fysische Antropologie 3
Keerpunten in de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen 5
Literature Review 6
Student Assistentschap jaar 3 6/24

Extra keuzevakken

The science of cooking

Study year: 2018-2019
Teachers: Various
Language: English
Blackboard: Ja
EC: 30
Level: 300

Contact
Coordinator: Albert Langedijk
Email: langedijk.a@hsleiden.nl

Description
Although most people regularly cook, they generally do not consider the science behind it. What is actually the purpose of cooking your food? Why do eggs solidify when heated? What is the best way to prepare a steak and why? Why do fruits turn brown after being cut? In order to understand what happens when we cook our food, it is necessary to be familiar with the underlying biological, chemical and physical principles.
Although the science of cooking is by no means a new concept, it has only been truly applied in the kitchen over the last decades. Nowadays, top-chefs are working together with scientists, paving the way for new flavors, ingredients, preparations, and tasting experiences.
In this minor we will explore the “applied science of deliciousness” (H.McGee) through the history of cooking, the fundamentals of natural sciences, ingredients, cooking techniques and kitchen equipment(including modernist cuisine).
This minor will not only satisfy the hunger for knowledge, it might also help you when cooking: by understanding recipes - why food is prepared the way it is- it will be possible to explore beyond the recipes, and be creative with (new) ingredients.

This elective program consists of the following courses :

 • History of cooking 3 ECTS - 4023SOCFC

 • Course series: Fundamental science of cooking (12 ECTS total)
  I:Microbiology and food safety 3 ECTS - 4023SOCPC
  II: Food chemistry 3 ECTS - 4023SOCPH
  III: Physics of food 3 ECTS - 4023SOCAT
  IV: Physiology and health 3 ECTS - 4023SOCMC

 • Analytical techniques 3 ECTS - 4023SOCHC

 • Modernist cuisine 2 ECTS - 4023SOCMF

 • Science of cooking research project 10 ECTS - 4023SOCRP

Learning goals / objectives
After completing the course students are able to:

 • Describe the history of cooking

 • Explain the fundamentals of natural sciences in the context of cooking (physics, thermodynamics, microbiology, chemistry)

 • Calculate on physical, chemical and biological phenomena relevant to cooking

 • Describe health aspects of food

 • Describe various cooking techniques and equipment (both traditional and modernist)

 • Explain the chemistry of ingredients

 • Apply the knowledge on analytical techniques in the field of food and food ingredients

 • Analyze recipes and explain the rationale behind them

 • Design and conduct experiments in the lab/kitchen

 • Write a scientific report on experiments

 • Read, interpret and critically evaluate scientific articles on the course subject

Final Qualifications:

 • Students know and understand the scientific foundations (theories, methods, techniques) of food science and can understand scientific publications in the field.

 • Students can apply various techniques in food science to answer research questions in this field.

 • Students can document and present results.

Timetable
Period: September – January
Or: February - June

Admission:
This elective program can host max. 24 students. A basic knowledge in the natural sciences is required; 3rd-year students of the Biology programme of Leiden University and 3rd- of 4th-year students from the laboratory educations of Leiden University of Applied Sciences are welcome to register. Students must meet the entry requirements for a minor of their own educational programme.

Registration:
To register send a motivation letter and cv to aar.vd.a@hsleiden.nl.
Registration is from May 1st till June 15th for start in September
Registration is from September 1st till October 15th for start in February.
Student are required to sign up in Usis for the whole programme, using Usiscode: 4023KPSOCN or Class number: 6048

Selection:
There will be a selection procedure. Selection will be based on criteria such as study results, motivation and English skills. Therefore students are required to submit a curriculum vitae and a motivation letter. In addition, the motivation letter should include an idea for a food science experiment that the student would like to carry out.

Vak EC Semester 1 Semester 2
History of cooking 3
Microbiology and food safety 3
Food chemistry 3
Physics of cooking 3
Physiology and health 3
Analytical techniques 3
Modernist cuisine 2
Science of cooking research project 10