Studiegids

nl en

Biologie

Het bachelorprogramma biologie omvat drie jaar (totaal 180 EC) en is onderverdeeld in een eerste jaar (de propedeuse 60 EC), dat afgesloten wordt met een propedeusediploma en twee vervolgjaren (samen 120 EC). De bachelorfase wordt afgesloten met het behalen van het diploma Bachelor of Science Biologie.

Website Instituut Biologie Leiden – Onderzoeksgroepen

Voor vakbeschrijvingen jaar 1, 2 en 3: Zie tabbladen
Voor jaarroosters, inschrijven in Usis en overige bestanden: Zie “Bestanden”

Let op: wanneer er onder het kopje ‘literatuur’ verplichte boeken vermeld staan, ben je verplicht deze aan te schaffen indien je desbetreffende cursus volgt.

Eerste jaar

Inleiding
Het eerste jaar (de propedeuse) bestaat uit een breed en uniform programma van 60 EC.

Vak EC Semester 1 Semester 2

BLOK 1 - Fundamenten van het Leven (13 EC):

Basiswiskunde 1
Basispracticum 1 4
Chemie van het Leven 1 3
Moleculaire Genetica 1 5

BLOK 2 - De Cel (13 EC):

Basispracticum 2 3
Celbiologie (BIO) 3
Celfysiologie 3
Microbiologie 3
Project Moleculaire en Cellulaire Biologie 1

BLOK 3 - Project popularisering van Wetenschap (4 EC):

Populair Wetenschappelijk Schrijven 2
Boekproject 2

BLOK 4 - Tree of Life (13 EC):

Biodiversiteit Plant en Fylogenie 7
Evolutie en Biodiversiteit Dier 6

BLOK 5 - Het organisme (6 EC):

Biologie van het Organisme Dier 4
Biologie van het Organisme Plant 2

BLOK 6 - Het organisme en omgeving (11 EC)

Ecologie, Gedrag en Milieu 3
Excursies Flora & Fauna 2
Project Ecologie, Biodiversiteit en Natuurbeheer 2
Statistiek 4

Tweede jaar

Inleiding
Het tweede jaar bevat vier verplichte vakken. Daarnaast kunnen studenten in het tweede jaar kiezen uit twee keuzepakketten van inhoudelijk samenhangende vakken.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken:

LPC-1 Mondelinge Presentatievaardigheden 3
Bio-ethiek 4
On being a Scientist, part 1 2
Studieloopbaanorientatie 1

Keuzepakket 1:

Chemie van het Leven 2 3
Biochemie 6
Moleculaire Biologie 6
Microscopie en Imaging 6
Moleculaire Genetica 2 5
Moleculaire Microbiologie 6
Celbiologie en Immunologie 6
Microbial Evolution & Ecology 6
Systems Biology 6

Keuzepakket 2:

Moleculaire Technieken 3
Zoologie en Ontwikkelingsbiologie 6
Gedragsbiologie 6
Evolutionaire Analyse 6
Ecologie en Milieu 5
Biodiversiteit 1 - Taxa in Ruimte en Tijd (theorie) 6
Biodiversiteit 2 - Taxa in Ruimte en Tijd (praktijk) 3
Milieubiologie 3
Veldonderzoek Gedragsbiologie 6
Veldonderzoek Milieubiologie 6
Flora Excursie 2
Ministage Ecologie 4

Student Assistentschap:

Student Assistentschap jaar 2 6

Derde jaar

Inleiding

Tot het 3e jaarsprogramma (totaal 60 EC) behoren in elk geval de volgende onderdelen:

  • Keuzeruimte 30 EC (1e semester)

  • General Research Skills en Bachelor Research Project 30 EC (verplicht 2e semester)

De keuzeruimte kan worden ingevuld met:

  • de minor Biodiversity and Natural Environment

  • de minor Human Evolution

  • de minor Molecular Biotechnology

  • een andere minor uit het aanbod van de universiteit Leiden of de TU Delft

  • individueel samengesteld pakket, b.v, assistentschappen, onderdelen van een minor, vakken in het buitenland in het kader van een universitair uitwisselingsprogramma of vakken bij een andere opleiding en/of universiteit. Voor een individueel samengesteld pakket is vooraf toestemming van de examencommissie vereist. De examencommissie zal toetsen op niveau en samenhang.

De regels voor assistentschappen zijn geformuleerd in de Bijlage van de Regels en Richtlijnen van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Het totaal aan assistentschappen, onderdelen uit een minor en/of vakken bij een andere opleiding of universiteit mag de 30 EC niet overschrijden.

De bacheloropleiding wordt afgesloten met een zelfstandig uitgevoerd onderzoek (Bachelor Research Project) binnen een van de onderzoeksgroepen van de biologie.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken:

General Research Skills 6
Bachelor Research Project 24

Individueel samengesteld pakket kan bijvoorbeeld de volgende onderdelen bevatten:

Advanced Activities Bachelor Research Project 6
Big Science 2
Fysische Antropologie 3
Keerpunten in de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen 5
Literature Review 6
Student Assistentschap jaar 3 6-20