Studiegids

nl en

Tweedetaalverwerving

Informatie

 • Omvang: 30 EC

 • Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines

 • Informatie: Voor meer inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met de coördinator, mw. dr. N.H. de Jong, tel. 071 527 2956. Voor meer organisatorische informatie, neem contact op met de studiecoördinator mw. I. Zagar, tel. 071 527 2098.

 • Examencommissie: Neerlandistiek

 • Aanmelding: via uSis
  NB: Nadat je je hebt ingeschreven voor de minor, moet je je ook inschrijven voor de afzonderlijke cursussen.

Je kunt je voor deze minor aanmelden in uSis tussen 3 mei en 15 juli 2021.
Maximum aantal deelnemers: 50
Studiegidsnummer: 5000M2ETVN
Nummer studieactiviteit: 1031
Taal: Nederlands/Engels

Omschrijving

De minor tweedetaalverwerving kent twee tracks:

 • Onderzoeksvariant

 • Taalvaardigheidsvariant (te kiezen uit Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans en Turks)

De eerste track is bestemd voor studenten die geïnteresseerd zijn in het fenomeen van tweedetaalverwerving en zich willen bekwamen als onderzoeker in dit interdisciplinaire vakgebied.
De tweede track is bestemd voor studenten die geïnteresseerd zijn in het fenomeen van het leren van een tweede taal, en dat leren parallel zelf willen ondervinden door taalvaardigheidsvakken te volgen voor een (nieuwe) vreemde taal. In beide tracks komen de volgende vragen aan bod: Waarom is het leren van een tweede of vreemde taal zoveel moeilijker dan het leren van je moedertaal? Waarom heeft leeftijd zo veel invloed? Waarom zijn er zulke grote individuele verschillen tussen leerders? Wat is de rol van de moedertaal precies? Spelen verschillen én overeenkomsten tussen de eerste en tweede taal een rol? Zijn sommige aspecten van een tweede taal moeilijker te leren dan andere? Wat is het belang van onderwijs, taalomgeving en motivatie? In hoeverre is het hebben van een ‘talenknobbel’ van belang? Studenten nemen in beide tracks kennis van (theoretisch en experimenteel) onderzoek dat onder meer antwoorden probeert te vinden op bovenstaande vragen en onderzoeken eenmalig een taalonderwijspraktijk waarin zij kennis over (zin en onzin van) taalonderwijs toepassen. Bij de onderzoeksvariant volgen zij bovendien vakken die nodig zijn voor beter begrip van het onderzoek in het vakgebied. Bij de taalvaardigheidsvariant combineren de studenten de inhoudelijke vakken over tweedetaalverwerving met een set taalvaardigheidsvakken van één taal (te kiezen uit - wanneer rooster-technisch mogelijk: Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans en Turks).

Opbouw

Beide tracks binnen de minor Tweedetaalverwerving zijn opgebouwd uit zes verschillende onderdelen. In beide tracks krijgen de deelnemers in het inleidende vak een overzicht van wat we al weten over tweedetaalverwerving en maken ze kennis met de relevante begrippen en de belangrijkste taalkundige theorieën die verklaringen en voorspellingen bieden voor tweedetaalverwervings-processen. Ook volgen de deelnemers voor beide tracks in het tweede semester twee verdiepende werkcolleges over specifieke thema’s binnen het tweedetaalverwervings-onderzoek.

Voor de onderzoeksvariant wordt bij twee aparte vakken dieper ingegaan op de sociolinguïstische (eerste semester) en psycholinguïstische (tweede semester) aspecten die een rol spelen bij het verwerven en gebruiken van taal. Daarnaast wordt er in het eerste semester bij het college Statistics aandacht geschonken aan methode en analyse van taalwetenschappelijk onderzoek.

Voor de taalvaardigheidsvariant kiezen de deelnemers uit de aangeboden talen (afhankelijk van rooster-technische mogelijkheden zijn dat Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans en Turks) en volgen binnen die taal 10 EC (eerste semester) en 5 EC (tweede semester) aan taalvaardigheidsvakken.

Beide varianten bieden een uitstekende basis voor nadere studie van tweedetaalverwerving in het masterprogramma.

Cursussen

Vak EC Semester 1 Semester 2

Onderzoeksvariant eerste semester

Inleiding Tweedetaalverwerving 5
Statistics for the Humanities (Statistics I) 5
Sociolinguistics (BA Linguistics) 5

Onderzoeksvariant tweede semester

Tweedetaalverwerving: de invloed van moedertaal en taalaanleg 5
Tweedetaalverwerving: didactiek en toetsing 5
Psycholinguistics 5

Taalvaardigheidsvariant eerste semester

Naast het college Inleiding Tweedetaalverwerving volgen studenten nog 10 ec aan taalvaardigheidsvakken Duits, Frans, Italiaans, Spaans of Portugees

Inleiding Tweedetaalverwerving 5

Duits

Die deutsche Sprache: Fundament I 10

Frans

*Kijk onder tabblad 'Meer info' voor toelichting keuzeoptie Frans

Taalvaardigheid Frans (keuzevak voor niet hoofdvakstudenten Frans) 10
Taalkunde I: Introduction à la linguistique française 5

Italiaans

Italiaans: Italiano I (Taalvaardigheid keuzevak voor niet hoofvakstudenten Italiaans) 5
Italiaans: Italiano II (Taalvaardigheid keuzevak voor niet hoofvakstudenten Italiaans) 5

Portugees

Portugees 1 minor 10

Turks

Beginner's Turkish 10

Spaans

Taalvaardigheid Spaans niveau 1 10

Taalvaardigheidsvariant tweede semester

Naast de colleges Tweedetaalverwerving: moedertaal en aanleg en Tweedetaalverwerving: didactiek en toetsing, volgen studenten nog een college van 5 ec van taalverwerving Duits, Frans, Italiaans, Spaans of Portugees

Tweedetaalverwerving: de invloed van moedertaal en taalaanleg 5
Tweedetaalverwerving: didactiek en toetsing 5

Frans

*Kijk onder tabblad 'Meer info' voor toelichting keuzeoptie Frans

Expression et compréhension orales II 5

Turks

Turkish through Media 5

Italiaans

Italiaans: Italiano III (Taalvaardigheid keuzevak voor niet hoofvakstudenten Italiaans) 5

Portugees

Portugees 2 Minor Tweedetaalverwerving 5

Duits

Die deutsche Sprache: Fundament II 5

Spaans

Taalvaardigheid Spaans niveau 2 5

Keuzeruimte

Sommige opleidingen hebben enkel een keuzeruimte van 15 EC. In deze ruimte kunnen vakken van een minor gevolgd worden. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 EC aan, de helft van de complete minor. Meer informatie hierover vind je in de e-Studiegids. Op deze manier 15 EC aan keuzeruimte invullen staat echter niet gelijk aan het volgen van een minor en mag ook niet zo genoemd worden.

Studenten die deze variant kiezen, volgen:

 • Inleiding tweedetaalverwerving

 • Tweedetaalverwerving: de invloed van moedertaal en taalaanleg

 • Tweedetaalverwerving: didactiek en toetsing

Let op: Deze drie vakken zijn verdeeld over twee semesters. Studenten kunnen niet alle drie de vakken in het eerste of in het tweede semester volgen.

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 EC die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 EC tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 EC meer te halen dan je nodig hebt.

Meer informatie over de keuzeruimte en een persoonlijke invulling hiervan vind je op de pagina over Keuzeruimte.

Meer info

Informatie

 • Omvang: 30 ec

 • Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines

 • Voertaal: Nederlands/Engels

 • Website: n/a

 • Informatie: Voor meer inhoudelijke informatie, neem contact op met de coördinator: mw. dr. N.H. de Jong, tel. 071 527 2956. En voor meer organisatorische informatie met de studiecoördinator mw I. Zagar, tel. 071 527 2098.

 • Examencommissie: Neerlandistiek

 • Aanmelding: via uSis
  NB: Nadat je je hebt ingeschreven voor de minor, moet je je ook inschrijven voor de afzonderlijke cursussen.

Omschrijving

De minor tweedetaalverwerving kent twee tracks:

 • Onderzoeksvariant

 • Taalvaardigheidsvariant (te kiezen uit Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans en Turks)

De eerste track is bestemd voor studenten die geïnteresseerd zijn in het fenomeen van tweedetaalverwerving en zich willen bekwamen als onderzoeker in dit interdisciplinaire vakgebied. De tweede track is bestemd voor studenten die geïnteresseerd zijn in het fenomeen van het leren van een tweede taal, en dat leren parallel zelf willen ondervinden door taalvaardigheidsvakken te volgen voor een (nieuwe) vreemde taal. In beide tracks komen de volgende vragen aan bod: Waarom is het leren van een tweede of vreemde taal zoveel moeilijker dan het leren van je moedertaal? Waarom heeft leeftijd zo veel invloed? Waarom zijn er zulke grote individuele verschillen tussen leerders? Wat is de rol van de moedertaal precies? Spelen verschillen én overeenkomsten tussen de eerste en tweede taal een rol? Zijn sommige aspecten van een tweede taal moeilijker te leren dan andere? Wat is het belang van onderwijs, taalomgeving en motivatie? In hoeverre is het hebben van een ‘talenknobbel’ van belang? Studenten nemen in beide tracks kennis van (theoretisch en experimenteel) onderzoek dat onder meer antwoorden probeert te vinden op bovenstaande vragen en onderzoeken zij eenmalig een taalonderwijspraktijk waarin zij kennis over (zin en onzin van) taalonderwijs toepassen. Bij de onderzoeksvariant volgen zij bovendien vakken die nodig zijn voor beter begrip van het onderzoek in het vakgebied. Bij de taalvaardigheidsvariant combineren de studenten de inhoudelijke vakken over tweedetaalverwerving met een set taalvaardigheidsvakken van één taal (te kiezen uit - wanneer rooster-technish mogelijk: Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans en Turks).

Opbouw

Beide tracks binnen de minor Tweedetaalverwerving zijn opgebouwd uit zes verschillende onderdelen. In beide tracks krijgen de deelnemers in het inleidende vak een overzicht van wat we al weten over tweedetaalverwerving en maken ze kennis met de relevante begrippen en de belangrijkste taalkundige theorieën die verklaringen en voorspellingen bieden voor tweedetaalverwervings-processen. Ook voor beide tracks volgen de deelnemers in het tweede semester twee verdiepende werkcolleges over specifieke thema’s binnen het tweedetaalverwervings-onderzoek.

Voor de onderzoeksvariant wordt bij twee aparte vakken dieper ingegaan op de sociolinguïstische (eerste semester) en psycholinguïstische (tweede semester) aspecten die een rol spelen bij het verwerven en gebruiken van taal. Daarnaast wordt er in het eerste semester bij het college Statistics aandacht geschonken aan methode en analyse van taalwetenschappelijk onderzoek. Voor de taalvaardigheidsvariant kiezen de deelnemers uit de aangeboden talen (afhankelijk van rooster-technische mogelijkheden zijn dat Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans en Turks) en volgen binnen die taal 10 EC (eerste semester) en 5 EC (tweede semester) aan taalvaardigheidsvakken.

Beide varianten bieden een uitstekende basis voor nadere studie van tweedetaalverwerving in het masterprogramma.

Studenten van de BA Taalwetenschap die de minor Tweedetaalverwerving willen kiezen, zetten de overlappende vakken uit hun studierichting in voor de minor (Sociolinguistics voor alle richtingen, en bovendien Statistics en/of Psycholinguistics afhankelijk van de gekozen richting). Voor de dan overgebleven EC vrije keuzeruimte kunnen studenten kiezen uit vakken van de BA Taalwetenschap.

* Toelichting keuzeoptie Frans

De studenten die de taalvaardighedisvariant van deze minor kiezen met Frans als vreemde taal, kunnen kiezen tussen twee opties:

Optie 1
Semester 1 20 ec
* Inleiding tweedetaalverwerving 5 ec
* Taalvaardigheid Frans 10 ec
* Taalkunde 1 Introduction à la linguistique française 5 ec
Semester 2 10 ec
* Tweedetaalverwerving: Didactiek en toetsing 5 EC
* Tweedetaalverwerving: de invloed van moedertaal en taalaanleg 5 EC
Optie 2
Semester 1 15 ec
* Inleiding tweedetaalverwerving 5 ec
* Taalvaardigheid Frans 10 ec
Semester 2 15 ec
* Tweedetaalverwerving: Didactiek en toetsing 5 EC
* Tweedetaalverwerving: de invloed van moedertaal en taalaanleg 5 EC
* Expression et compréhension orales II 5 EC