Studiegids

nl en

Taalvaardigheid Frans (keuzevak voor niet hoofdvakstudenten Frans)

Vak
2021-2022

Toegangseisen

Let op! Dit is geen absoluut beginnersvak. Voor dit keuzevak wordt uitgegaan van een aanvangsniveau dat gelijk staat aan het niveau van het eindexamen VWO Frans. Studenten met (het equivalent van) minstens vier jaar Frans op VWO niveau (niveau A2) kunnen als zij zeer gemotiveerd zijn overwegen om aan het vak mee te doen.

Beschrijving

De opleiding Frans biedt een speciaal voor bijvakkers bestemd onderdeel Taalvaardigheid aan van 10 EC. Dit vak wordt jaarlijks in het eerste semester aangeboden.

Binnen het college Taalvaardigheid Frans ligt de nadruk in de eerste fase vooral op grammatica, verwerving van vocabulaire en de uitspraakregels van het Frans. In de loop van het college wordt steeds meer aandacht besteed aan leesvaardigheid, spreekvaardigheid en luistervaardigheid, waarbij de verworven kennis kan worden toegepast.

Leerdoelen

Dit programma biedt bijvakkers de kans om onder begeleiding het voor bijvakkers vereiste eindniveau B1/B2 te halen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcolleges.

Toetsing en weging

Toetsing

  • Schriftelijke Tentamens: 40% (herkansing mogelijk)

  • Logigram: 15% (herkansing mogelijk)

  • Contrôle continu: 20% (herkansing niet mogelijk)

  • Portfolio: 25% (herkansing mogelijk in de vorm van extra individuele opdrachten)

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

Zie hierboven.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Grammaire progressive du français-Niveau avancé (B1/B2). CLÉ. ISBN: 978-2-09-038197-9

  • Vocabulaire progressif du français-Niveau avancé (B2/C1). 3ème édition. CLÉ. ISBN: 978-2-09-038199-3

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor à la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Geen.