Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Academische Vaardigheden (Afrikaanse talen en culturen)
Swahili 1 10
Introduction Languages and Cultures of Africa 5
Afrikaanse Geschiedenis en Antropologie 1: Onderzoek in Hedendaags Afrika 5
Levend verleden. Bronnen & Erfgoed van de Afrikaanse Geschiedenis 5
Inleiding Afrikaanse Talen en Taalkunde 5

Tweede semester

Afrika Geschiedenis en Antropologie 1: Afrika van Nul tot Nu 5
African Literature: Overview to African Literatures 5
Communication in Africa 5
Swahili 2 10
Word and Meaning 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Swahili 3 5
Oral Literature: Research in Living Traditions 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Keuze: kies 1 van de volgende 2 vakken:

Kerncurriculum: Inleiding Literatuurwetenschap 5
Kerncurriculum: Inleiding Religiewetenschappen 5

Keuze: kies voor 10 EC uit de volgende lijst:

Phonology I 5
Klanken van de Wereld 5
Orale en Geschreven Literatuur in Afrika: BA2: Manuscript and print culture in Africa 5
Afrikaanse Geschiedenis en Antropologie 2: Media en Macht 10

Tweede semester

Tweede Taal in Afrika 15
Afrikaanse Taal en Cultuur 10
Werkstuk Afrika 5

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Oral and Written Literature in Africa BA 3: Manuscript and print culture in Africa 5
Vrije Keuzeruimte / Minor Afrikaanse Talen en Culturen 15

Kies een werkgroep (10 EC totaal)

Linguistic Fieldwork A 5
Linguistic Fieldwork B 5
Mirroring Mobility Patterns: The Dutch in Cameroon- Cameroonians in Holland, c.1930s-Present 10

Tweede semester

Vrije Keuzeruimte / Minor Afrikaanse Talen en Culturen 15
Anthropological Linguistics 5
Scriptie seminar BA Africaanse T&C 0
BA Eindwerkstuk Afrikaanse Talen en Culturen 10

Meer info

2020-2021

Doel van de opleiding

Kennis en begrip van taal wordt bij de bachelor Afrikaanse talen en culturen als onontbeerlijke toegangspoort tot de appreciatie van cultuur opgevat. Bij alle onderdelen wordt bijzondere aandacht aan het samenspel van taal en cultuur geschonken.
Door de studie Afrikaanse talen en culturen krijgt de student een overzicht van de volgende vakgebieden:

  • Twee Afrikaanse talen. De eerste taal is Swahili. De tweede taal een keuze uit het aanbod; de studie van de tweede taal vindt in Afrika plaats;

  • Talen en culturen in Afrika. Kennismaking met de taalsituatie in Afrika. Men leert de gangbare classificaties van Afrikaanse talen, maar men leert ook over antropologische taalkunde en over verschillende vormen van communicatie;

  • Afrikaanse geschiedenis en antropologie;

  • Afrikaanse literatuur. Met veel aandacht voor de orale woordkunst en belangrijke moderne literatuur in het Engels, Frans, Portugees en een reeks Afrikaanse talen.

  • Afrikaanse taalkunde.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Afrikaanse talen en culturen geeft rechtstreekse toegang tot de eenjarige masteropleidingen African Studies. Studenten kunnen, op basis van hun resultaten, ook toegang krijgen tot een tweejarige onderzoeksmaster.
Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl

Het programma

Eerste jaar: propedeuse

Het doel van het eerste jaar is kennismaking met Afrika door middel van het leren van het Swahili en kennismaking met alle andere disciplines (literatuur, taalkunde, geschiedenis en antropologie) in diverse colleges. Daarnaast komen in de verschillende colleges algemene vaardigheden als schrijf- en presentatievaardigheid aan bod. Na het eerste jaar maak je een keuze welke kant je op wilt, de taal- of geschiedenis/antropologie of cultuurkunde.

Tweede en derde jaar

In het tweede jaar ga je door met Swahili. In het tweede semester ga je naar Afrika om daar een tweede Afrikaanse taal te leren. Welke taal je kiest hangt af van je eigen belangstelling en van de mogelijkheden die er zijn. Bovendien doe je daar voor 15 EC punten halen waarvan 10 EC vakken op het gebied van cultuur of taalkunde en 5 EC een werkstuk. Om naar Afrika te mogen gaan moet je je propedeuse hebben behaald.

Keuzeruimte

In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 EC (15 EC per semester). Deze keuzeruimte kan op verschillende manieren ingevuld worden mits voldaan wordt aan de vigerende facultaire en universitaire eisen en normen in artikel 3.2 van de Onderwijs- en examenregeling.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 EC hebben behaald. De bacheloropleiding wordt afgesloten met een eindwerkstuk. Het BA-eindwerkstuk gaat over een cultureel of taalkundig onderwerp.
Het schrijven van het eindwerkstuk kan aansluiten op een van de werkcolleges die je moet volgen in je derde jaar.

Keuzeruimte

Toelatingseisen

Het eerste studiejaar (60 EC) moet zijn behaald.

Beschrijving

Naast de verplichte vakken binnen het bachelorprogramma heeft de student een keuzeruimte met een totale studielast van 30 EC.
Deze keuzeruimte kan op verschillende manieren ingevuld worden mits voldaan wordt aan de vigerende facultaire en universitaire eisen en normen in artikel 3.2 van de Onderwijs- en examenregeling.

Minor

Een minor is een vastgesteld en vooraf goedgekeurd programma. Het aanbod is afkomstig van alle faculteiten van de universiteit. De minoren die de Faculteit der Geesteswetenschappen aanbiedt, zijn vaak multidisciplinair van aard. Hierdoor worden bepaalde, soms maatschappelijke thema's vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken benaderd.
Op de minorensite vind je meer informatie over de minoren.

Buitenlandsstudieverblijf

Een buitenlandsstudieverblijf is een goede ervaring voor elke student en een mooie aanvulling op het curriculum van je hoofdvak. Ook draagt een buitenlands studieverblijf bij aan je voorbereiding op de arbeidsmarkt. Voor meer informatie over uitwisselingsprogramma's met een buitenlandse universiteit en over beurzen: neem contact op met het Humanities International Office of met je studiecoördinator.

Stage

Als invulling van je vrije keuzeruimte is het mogelijk een stage te lopen. Onder begeleiding van een docent van de Faculteit en een medewerker van de organisatie ga je aan de slag bij een bedrijf of organisatie. De werkzaamheden tijdens een stage liggen vaak in het verlengde van wat je bij je opleiding geleerd hebt. Wanneer je ervoor kiest stage te lopen, kan de Career Service je helpen met het vinden van stageplaatsen bij een groot aantal bedrijven en instellingen. Kijk ook eens naar de stagehandleiding en de stageregeling.

Individueel keuzepakket

Als je zelf uit het onderwijsaanbod van de Universiteit Leiden of andere instelling voor hoger onderwijs een vakkenpakket samenstelt, gelden de volgende voorwaarden: de vakken moeten met elkaar samenhangen en een opbouw vertonen. Overleg met je studiecoördinator over de invulling van je keuzeruimte. Een individueel keuzepakket moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de examencommissie middels de daarvoor bestemde aanvraagprocedure.

Afgeronde hbo-opleiding

Voor studenten met een afgeronde hbo-opleiding is het mogelijk om onderdelen van die opleiding in de keuzeruimte onder te brengen. Ook hiervoor geldt dat je een verzoek daartoe moet indienen bij de examencommissie van je opleiding middels de daarvoor bestemde aanvraagprocedure.

Opmerkingen

De student wordt aangeraden in een vroeg stadium contact op te nemen met de studiecoördinator en de keuze voor te leggen om dan vervolgens melding te maken van en goedkeuring te vragen voor de gekozen invulling van de vrije keuzeruimte bij de examencommissie middels de daarvoor bestemde aanvraagprocedure
De keuze van de studieonderdelen ter invulling van de keuzeruimte behoeft de goedkeuring van de examencommissie.
Bij de beoordeling van de keuze van de student baseert de examencommissie zich op de samenhang en het niveau van het gekozen pakket.