Studiegids

nl en

Kerncurriculum: Inleiding Religiewetenschappen

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

In dit college maken studenten kennis met religiewetenschap, opgevat als een interdisciplinair wetenschappelijk programma waarbinnen op basis van historisch en sociaalwetenschappelijk onderzoek kennis wordt vergaard over religies en religieuze verschijnselen in verschillende culturen in heden en verleden met als doel meer inzicht te krijgen in ontwikkeling, functie, betekenis en praktijk van religie of aspecten daarvan. Naast de geschiedenis van het vakgebied worden vanuit een probleemgericht perspectief kernbegrippen, thema’s, theorieën, inzichten, onderzoeksvragen en -methoden behandeld die momenteel in de moderne godsdienstwetenschap een rol spelen.

Leerdoelen

Na afloop van de collegereeks zijn de studenten in staat om: de geschiedenis, onderzoeksvragen, kernbegrippen, theorieën en methoden van de religiewetenschap te karakteriseren; onderzoeksvragen te koppelen aan specifieke methoden van onderzoek; religieuze verschijnselen en thema’s te relateren aan kernbegrippen en theorieën; wetenschappelijk materiaal zelfstandig samen te vatten en kritisch te bespreken; een heldere en goed beargumenteerd schriftelijk antwoord te formuleren op vragen betreffende het vakgebied.

Rooster

Rooster Religiewetenschappen Rooster Kerncurriculum

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

  • Mid-term paper, 1500 woorden: 20 uur

  • End-term paper, 2500 woorden: 30 uur

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de volgende berekening Mid-term paper na blok 1 (40%) en eind paper na blok 2 (60%).

Herkansing

De herkansing bestaat uit een schriftelijk tentamen over de gehele stof, dus beide deeltoetsen tezamen.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen (in BB) wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Literatuurlijst

  • Hillary Rodrigues and John S. Harding. Introduction to the Study of Religion. London: Routledge, 2009.

  • Verdere literatuur wordt opgegeven tijdens het eerste college.

Inschrijven

Via uSis

Inschrijven Studeren à la carte

Aanmelden voor A la Carte

Inschrijven Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr C.J Pearce

Opmerkingen

Let op! Dit vak wordt in het Engels gegeven.