Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Swahili 1 10
Inleiding Afrikaanse Talen en Culturen 5
Afrikaanse geschiedenis: een overzicht 5
Inleiding Afrikaanse talen en taalkunde 5

Tweede semester

Communicatie in Afrika/Taalgebruik en diversiteit 5
Swahili 2 10
Politieke structuren van het postkoloniale Afrika 5
Afrikaanse Literatuur: Romans, Conflict en Dialoog 5
Woord en Betekenis 5

Kies één van de volgende:

Ontwikkeling en Cultuur: Ontmoeting met Afrika: globalisering, cultuur en ‘ontwikkeling’ een dilemma? 5
Klanken van de wereld 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Swahili 3 5
Orale en geschreven literatuur in Afrika I / Orale literatuur in Afrika en Visuele Kunst 5
Oral Literature: Research in Living Traditions 5
Kerncurriculum: Inleiding godsdienstwetenschap 5

Kies twee van de vakken uit de volgende lijst:

Afrikaanse teksten: lezen en discussie 5
Stad en platteland 5
Morfologie 5

Tweede semester

Tweede taal in Afrika 15
Afrikaanse taal en cultuur 10
Werkstuk Afrika 5

Thuisblijfprogramma

Berber, taal en cultuur 10
Tweede taal (ATC) 15
Werkstuk Afrika 5

Derde jaar

Studenten die het vak Antropologische taalkunde nog moeten volgen kunnen dit in het tweede semester volgen. Zie voor vakbeschrijving egids 2011-2012. Zie: Collegerooster

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kies één van de volgende vakken:

Orale en geschreven literatuur in Afrika II/Orale literatuur in Afrika en Visuele Kunst 5
Taal, geschiedenis en taalgeschiedenis 5

Kies één werkgroep

Werkgroep Afrikaanse geschiedenis: Consumption and social change in Africa since c. 1850-2000 10
Werkgroep Afrikaanse literatuur 10
Werkgroep Taalkundig Veldwerk A 5
Werkgroep Taalkundig Veldwerk B (eindwerkstuk) 5
Keuzeruimte ATC 15

Tweede semester

Keuzeruimte ATC 15
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
BA eindwerkstuk Afrikaanse talen en culturen 10

Meer info

Doel van de opleiding
Aansluitende programma’s
Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

2010-2011

Doel van de opleiding

Kennis en begrip van taal wordt bij Afrikaanse talen en culturen als onontbeerlijke toegangspoort tot de appreciatie van cultuur opgevat. Bij alle onderdelen wordt bijzondere aandacht aan het samenspel van taal en cultuur geschonken.
Door de studie Afrikaanse talen en culturen krijgt de student een overzicht van de volgende vakgebieden:

  • Twee Afrikaanse talen. De eerste taal is Swahili. De tweede taal een keuze uit het aanbod; de studie van de tweede taal vindt in Afrika plaats;

  • Talen en culturen in Afrika. Kennismaking met de taalsituatie in Afrika. Men leert de gangbare classificaties van Afrikaanse talen, maar men leert ook over antropologische taalkunde en over verschillende vormen van communicatie;

  • Afrikaanse geschiedenis;

  • Afrikaanse literatuur. Met veel aandacht voor de orale woordkunst en belangrijke monderne literatuur in het Engels, Frans, Portugees en een reeks Afrikaanse talen en

  • Afrikaanse taalkunde.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Afrikaanse talen en culturen geeft rechtstreekse toegang tot de eenjarige masteropleidingen African Studies en Linguistics afstudeerrichting Language diversity of Africa, Asia and Native America. Studenten kunnen, op basis van hun resultaten, ook toegang krijgen tot een tweejarige onderzoeksmasteropleiding.
Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse

Het doel van het eerste jaar is kennismaking met Afrika door middel van het leren van het Swahili en kennismaking met alle andere disciplines (literatuur, geschiedenis en taalkunde) in diverse colleges. Daarnaast komen in de verschillende colleges algemene vaardigheden als schrijfvaardigheid en presentatie aan bod. In het eerste jaar kun je bepalen welke kant je op wilt, de taal- of cultuurkunde door een keuze te maken voor het vak Klanken van de wereld c.q. Ontwikkeling en cultuur.

Bindend studieadvies (BSA): aanvullende eisen
De opleiding stelt als aanvullende eis dat in ieder geval de vakken Swahili I en Swahili II met goed gevolg zijn afgelegd.

Tweede en derde jaar

In het tweede jaar ga je door met Swahili. In het tweede semester ga je naar Afrika (Ghana en Ethiopië) om daar een tweede Afrikaanse taal te leren. Welke taal je kiest hangt af van je eigen belangstelling en van de mogelijkheden die er zijn. Bovendien doe je daar voor 10 EC vakken op het gebied van cultuur of taalkunde. Studenten die om dringende redenen niet naar Afrika kunnen, hebben de mogelijkheid een andere taal te kiezen (Arabisch of Marokkaans Berber).

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 EC (15 EC per semester).

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 EC hebben behaald. De bacheloropleiding wordt afgesloten met een eindwerkstuk. Het BA-eindwerkstuk gaat over een cultureel of taalkundig onderwerp.

Het schrijven van het eindwerkstuk is ingebed in een van de werkcolleges die je moet volgen in je derde jaar.