Studiegids

nl en

Kerncurriculum: Inleiding godsdienstwetenschap

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college maken studenten kennis met het vak godsdienstwetenschap, opgevat als een interdisciplinair
wetenschappelijk programma waarbinnen op basis van empirisch onderzoek historische
en sociaal-wetenschappelijke kennis wordt vergaard over religies en religieuze verschijnselen in
verschillende westerse en niet-westerse culturen in heden en verleden, met het doel meer en beter inzicht te
krijgen in ontwikkeling, functie en betekenis van religie of aspecten daarvan.
Naast de geschiedenis van het vakgebied worden vanuit een probleemgericht perspectief kernbegrippen, thema’s, theorieën, inzichten, onderzoeksvragen en -methoden behandeld die momenteel in de moderne godsdienstwetenschap een rol spelen.

Leerdoelen

Na afloop beschikken de studenten over parate kennis m.b.t. elementaire geschiedenis, onderzoeksvragen, kernbegrippen, theorieën en methoden van de Godsdienstwetenschap. Zij kunnen onderzoeksvragen koppelen aan specifieke methoden van onderzoek, en religieuze verschijnselen en thema’s relateren aan kernbegrippen en theorieën.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Onderwijsvorm

Hoorcollege met verplichte aanwezigheid.

Toetsing

Tussentoets (40%) en eindtentamen (60%).

Blackboard

Ja

Literatuur

D. Pals, Eight Theories of Religion. 2e druk (Oxford 2006).
C. Geertz, “Religion As a Cultural System”, in: C. Geertz, The Interpretation of Cultures (New York 1973), 87-125.
W. Hofstee, Syllabus Inleiding Godsdienstwetenschap (Blackboard).

Aanmelden

Via uSis Daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr W. Hofstee.

Opmerkingen

Aanwezigheid tijdens dit college is verplicht. Drie keer afwezig zonder afmelding en geldige reden betekent uitsluitting van beoordeling.

Tijdig inschrijven voor dit college via Blackboard is noodzakelijk.