Studiegids

nl en

Neerlandistiek: Oudere Nederlandse letterkunde

Dit is een specialisatie van de Master Neerlandistiek

Deze afstudeerrichting bestaat uit:

  • 20 EC scriptie op het gebied van de gekozen specialisatie

  • 20 EC vakken minimaal binnen de gekozen specialisatie

  • 10 EC in het verlengde van de gekozen specialisatie

  • 10 EC vrije keuzeruimte

De mastergroepen in het schema hieronder zijn de (keuze)vakken die binnen de specialisatie gegeven worden.

Zie voor de cursussen die in het kader van Masterlanguage worden aangeboden ook onder Master Neerlandistiek.

Studenten met een bijzondere interesse in de Middeleeuwen of de Vroegmoderne Tijd wordt aangeraden de Core Course Medieval and Early Modern Studies te volgen als keuzevak in het verlengde van de specialisatie.

Studenten met belangstelling voor Nederlandse letterkunde van het begin tot heden volgen een MA-groep bij Moderne Nederlandse letterkunde als keuzevak in het verlengde van de specialisatie.

Bij de specialisatie Oudere Nederlandse letterkunde is ook een ‘onderwijs’ variant mogelijk, waarbij – in samenwerking met het ICLON – aan de masterthesis een onderwijskundige of een op het onderwijs toegesneden invulling wordt gegeven. Ook in het kader van Masterlanguage wordt een cursus aangeboden die specifiek de relatie Oudere Nederlandse letterkunde en het (middelbaar) onderwijs tot onderwerp heeft.