Studiegids

nl en

Neerlandistiek: Oudere Nederlandse letterkunde

Dit is een specialisatie van de Master Neerlandistiek

Deze afstudeerrichting bestaat uit:

20 EC scriptie op het gebied van de gekozen specialisatie
20 EC vakken minimaal binnen de gekozen specialisatie
10 EC in het verlengde van de gekozen specialisatie
10 EC vrije keuzeruimte

De mastergroepen in het schema hieronder zijn de (keuze)vakken die binnen de specialisatie gegeven worden.

Zie voor de cursussen die in het kader van Masterlanguage worden aangeboden ook onder Master Neerlandistiek.

Studenten met een bijzondere interesse in de Middeleeuwen of de Vroegmoderne Tijd wordt aangeraden de Core Course Medieval and Early Modern Studies te volgen als keuzevak in het verlengde van de specialisatie.

Studenten met belangstelling voor Nederlandse letterkunde van het begin tot heden volgen een MA-groep bij Moderne Nederlandse letterkunde als keuzevak in het verlengde van de specialisatie.

Bij de specialisatie Oudere Nederlandse letterkunde is ook een ‘onderwijs’ variant mogelijk, waarbij – in samenwerking met het ICLON – aan de masterthesis een onderwijskundige of een op het onderwijs toegesneden invulling wordt gegeven. Ook in het kader van Masterlanguage wordt een cursus aangeboden die specifiek de relatie Oudere Nederlandse letterkunde en het (middelbaar) onderwijs tot onderwerp heeft.

Te volgen cursussen:

Vak EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Keuzevakken specialisatie:

Literaire loopbanen. Auteurschap in de Nederlandse literatuur tot 1600 10

Keuzevakken in het verlengde van specialisatie:

Core Course Medieval and Early Modern Studies 5/10
Mij maak je niets wijs! Cultuuranalyse en representatiekritiek 10
Nederlandse reisliteratuur 10

In het kader van Masterlanguage kan gevolgd worden:

Historische letterkunde in het onderwijs: Theater in beweging 5/10
Moderne letterkunde in het onderwijs: Perspectieven op naoorlogse literatuur 5

TWEEDE SEMESTER

Keuzevakken specialisatie:

Nederlandse literatuur in handschrift en druk tot 1600 10

Keuzevakken in verlengde van specialisatie:

Negotiations: Memory and Identity in Caribbean literature 10
Intertekstualiteit: Autonomie en engagement 10
Vertaalwetenschap 10
Scriptie MA Neerlandistiek: Oudere Nederlandse Letterkunde 20

Vrije keuzeruimte 10 EC: elk willekeurig mastervak of een stage