Studiegids

nl en

Eerste jaar

In het eerste semester kiezen studenten voor één van de taalvarianten Arabisch, Perzisch of Turks. In het tweede semester gaan studenten verder met deze moderne regiovariant.
Naast de taalverwerving in het eerste semester worden er ook cultuurhistorische onderdelen verzorgd. De studenten bestuderen de geschiedenis van het Midden-Oosten en krijgen een inleiding in de islamologie en een inleiding in de literatuur van het Midden-Oosten. Verder wordt aandacht besteed aan de complexe taalsituatie in het Midden-Oosten en de politieke, sociale en culturele implicaties daarvan. Studenten van de regiovariant volgen het seminarcollege samen met de studenten van de specialisatie Turks. Tijdens dit seminar worden verschillende facetten van Turkije en de Turken bestudeerd en krijgen studenten een instructie en eerste oefening in het opzetten van een onderzoek en het schrijven van een werkstuk op het vakgebied.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Islamologie 5
Talenpanorama van het Midden Oosten: taal, cultuur en politiek in het Midden-Oosten 5
Geschiedenis van het Midden-Oosten 1 (600-1500) 5
Kerncurriculum: Area Studies 5
Literatuur van het Midden-Oosten 1 5
Geschiedenis van het Midden-Oosten 2 (1500-heden) 5
Seminar Turks 1 5
Geschiedenis van het Moderne Israël & Apparaat 5
Israël in de Moderne Literatuur 5
Moderne denkers en stromingen in de islam 5

Kies één van de drie talen (2 colleges van 5 ECTS)

Grammatica Arabisch 1 5
Grammatica Arabisch 2 5
Grammatica Perzisch 1 5
Grammatica Perzisch 2 5
Grammatica Turks 1 5
Grammatica Turks 2 5