Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academische Vaardigheden (Midden-Oostenstudies)
Geschiedenis Midden-Oosten 1 (600-1500) 5
Talenpanorama van het Midden-Oosten: taal, cultuur en politiek 5

Moderne Midden-Oostenstudies

Kerncurriculum: Area Studies 5
Introduction to the Study of Islam 5

Keuzevak: kies één taal (10 EC)

Beginner's Turkish 1 5
Beginner's Turkish 2 5
Language Acquisition Modern Hebrew 1 5
Language Acquisition Modern Hebrew 2 5
Language Acquisition Persian 1 5
Language Acquisition Persian 2 5
Modern Standard Arabic 1 5
Modern Standard Arabic 2 5

Tweede semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academische Vaardigheden (Midden-Oostenstudies)
History of the Middle East 2 (1500-present) 5
Seminar Midden-Oosten 1 5

Moderne Midden-Oostenstudies

Economies of the Middle East 5
Islam in the Modern World 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Language and Identity in the Middle East 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Electives: kies één van de volgende werkcolleges:

Osmaanse Geschiedenis en Cultuur 5
Urban youth cultures of the Middle East 5

Electives: kies één van de volgende hoorcolleges:

De Geschiedenis van Marokko 5
History of Central Asia & Afghanistan 5
History of Contemporary Iran 5

Afstudeerrichting Modern Midden-Oosten

Ideology and Politics in the Middle East 5
Islam and Society 5

Kies 1 uit:

Islamic Law 5
Jews and Judaism: An Introduction 5
Soefisme: islamitische mystiek 5

Tweede semester

Kies voor een van de volgende buitenlandsemesters:

Buitenlandsemester: Cairo

Nadere informatie op de website van het NVIC.

Buitenlandsemester: Rabat

Etnografisch onderzoek 5
Excursies Marokko 5
Marokkaans Arabisch 5
Marokkaanse Cultuur en Samenleving 5
MSA leesvaardigheid 5

Buitenlandsemester: Teheran

Buitenlandsemester: Istanbul

Schaduwprogramma in Leiden

Het schaduwprogramma is alleen toegankelijk voor studenten die hiervoor zijn toegelaten door de examencommissie. Studenten die hieraan deel willen nemen, dienen uiterlijk 1 oktober een gemotiveerd verzoek voor vrijstelling van het buitenlandverblijf in te dienen bij de examencommissie, via e-mail

Modern Thinkers and Trends in Islam 5
Politiek en cultuur 10
Rituals and Symbols of Islam 5
Seminar Midden-Oosten 2 5
Shi'ism 5

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Keuzeruimte 30

Eerste semester

Comparative Literatures of the Middle East 5
Diasporas and Minorities in the Middle East 5

Elective: kies een van de twee

International Relations of the Middle East (BA) 5
The Living Quran 5

Tweede semester

BA Eindwerkstuk Midden-Oostenstudies en seminar 15

Facultatieve vakken

Studenten mogen zelf kiezen of ze deze extra vakken wel of niet volgen.

Arbeidsmarktoriëntatie Midden-Oostenstudies 5