Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Algoritmiek 6
Continue Wiskunde 1 3
Continue Wiskunde 2 3
Databases 6
Fundamentele Informatica 1 6
Fundamentals of Digital Systems Design 6
Introduction to Logic 6
Linear Algebra for Computer Scientists 1 3
Linear Algebra for Computer Scientists 2 3
Oriëntatie Informatica 3
Programming Techniques 6
Studying and Presenting 3
Programmeermethoden 6

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Complexiteit 6
Computerarchitectuur 6
Concepts of Programming Languages 6
Datastructuren 6
Fundamentele Informatica 2 6
Fundamentele Informatica 3 3
Kunstmatige Intelligentie 6
Operating Systemen 6
Research Methods in Computer Science 3
Security 6
Statistics for Computer Scientists 6

Keuzevak

Voorbereiding Programmeerwedstrijden 2

Derde jaar

Verplichte vakken:

  • On Being a Scientist (3 EC)

  • Software Engineering (6 EC)

Keuze uit een van de volgende vakken:

  • Computer Graphics (6 EC)

  • Data Mining (6 EC)

  • Theory of Concurrency (6 EC)

Vrije keuzeruimte (30 EC)

De vrije keuzeruimte kan worden ingevuld met een minor uit het aanbod van de Universiteit Leiden, TU Delft, of Erasmus Universiteit Rotterdam, of met vijf vakken (van 6 EC) uit het aanbod van het derde jaar van de bachelor Informatica zonder dat daarvoor toestemming van de examencommissie nodig is. In het laatste geval gaat het om een keuze van vijf uit de volgende vakken: HCI & Information Visualization, Compilerconstructie, Introduction to Video Game Making, Theorie van Concurrency, Computer Graphics, Computer Networks, Natural Computing, Requirements Engineering, Data Science, Data Mining en Program Correctness. Indien de vrije keuzeruimte op een andere manier wordt ingevuld zal vooraf toestemming moeten worden gevraagd aan de examencommissie. De examencommissie zal toetsen op samenhang en niveau.

LET OP: De Bachelorklas is een verplicht onderdeel van het Bachelorproject.

Opm.: Het verplichte vak Fundamentele Informatica 3 is in het studiejaar 2019-2020 een tweedejaarsvak geworden. Het vak zal daarom in het studiejaar 2019-2020 ook nog eenmaal aan derdejaars studenten worden gegeven.

Opm.: Het vak On Being a Scientist is in het studiejaar 2019-2020 een derdejaarsvak geworden. Derdejaarsstudenten zullen dit vak in het studiejaar 2018-2019 al gevolgd hebben.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bachelordossier/Bachelorklas 15
Compilerconstructie 6
Computer Graphics 6
Computer Networks 6
Data Science 6
Data Mining 6
Fundamentele Informatica 3 3
Human Computer Interaction & Information Visualization 6
Introduction to Video Game Making 6
Natural Computing 6
On being a Scientist 3
Program Correctness 6
Requirements Engineering 6
Software Engineering 6
Theorie van Concurrency 6

Keuzevak

Voorbereiding Programmeerwedstrijden 2
Internet Governance