Studiegids

nl en

Datastructuren

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Het leren ontwerpen en begrijpen van algoritmen — op zijn minst de standaard algoritmen die tot het repertoire van elke computing expert behoren — spelen weer een belangrijke rol. Zoals bekend vormen het algoritme en de data die van belang zijn voor het algoritme een samenwerkend geheel. Bij data die van belang zijn voor het algoritme valt te denken aan input en output gegevens maar ook data die het algoritme bijhoudt voor zijn werking. Daarom zullen we ook ruim aandacht schenken aan het handig structureren en representeren van de data – vandaar de naam van het college. Er bestaan verschillende standaard datastructuren zoals lists, trees, arrays, sets, bags. Elk van deze gegevensstructuren kun je karakteriseren vanwege hun structuur en hun methoden. De standaard datastructuren kunnen met een breed scala van algoritmen samenwerken. Er zijn natuurlijk ook datastructuren die toegesneden zijn op een beperkte klasse van algoritmen. Uiteraard zullen we de standaard datastructuren zoals stapels (stacks), rijen (queues), lijsten(lists), binaire en multiway bomen(binary en multiway trees), priority queues, grafen(graphs) de revue laten passeren. Onze aanpak van het ontwerp van datastructuren is via Abstract Data Types (hetgeen nauw aansluit bij OO-programmeren). Door gebruik te maken van ADT’s kunnen we het gebruik van de gegevensstructuur en de definitie van het gewenste gedrag ervan, scheiden van de implementatie. Onderwerpen: Linked Lists, Stacks, Queues, Binary Trees, Multiway Trees, Graphs, Hashing, Data Compression, String Matching, Randomized Algorithms

Dit college is een vervolg op het college Algoritmiek. Daarom wordt begrip van de relevante stof uit dat vak aangenomen.

Leerdoelen

Inzicht en gebruik van standaard datastructuren en bijbehorende algoritmen, verkrijgen van enig inzicht in efficiëntie verschillen, abstract leren denken: onderscheid gebruik en implementatie.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

Per week 2 uur hoorcollege voorafgaand aan 2 uur werkcollege/programmeeropdrachten.

Toetsing

Schriftelijk. Daarnaast moet aan verplichte programmeeropdrachten zijn voldaan.

Literatuur

We werken aan de hand van Adam Drozdek, Data Structures and Algorithms in C++, 4th/International Edition. ISBN13:9781133613053. Dit boek is aanbevolen, niet verplicht. Er is daarnaast een diktaat beschikbaar.

Aanmelden

Aanmelden via uSis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.

Website

Datastructuren.