Studiegids

nl en

Psychologie

Het Instituut Psychologie biedt een premasterprogramma aan, dat is bedoeld voor studenten die willen beginnen aan de masteropleiding Psychologie, maar die een bachelordiploma hebben dat niet voldoet aan de ingangseisen van de beoogde masterspecialisatie. Eventuele deficiënties kunnen door middel van het premasterprogramma weggewerkt worden, met een maximum van 65 studiepunten. Na afronding van het premasterprogramma ontvangen studenten een overzicht van de gevolgde cursussen en de behaalde cijfers. Zij hebben echter geen recht op een bachelordiploma Psychologie en mogen niet de titel “BSc in Psychology” gebruiken.

Toelating

De toelatingscommissie van het premasterprogramma bepaalt op basis van de vooropleiding van de kandidaat of deze kan worden toegelaten tot het premasterprogramma en wat de inhoud moet worden van dat programma. Elke student die is toegelaten ontvangt een persoonlijk programma waarin de vakken zijn opgenomen die de student dient te volgen. Dit zijn vakken uit de bacheloropleiding Psychologie (zie onderstaand overzicht). Na afronding van het premasterprogramma dienen studenten een verzoek in om te worden toegelaten tot de beoogde specialisatie binnen de masteropleiding MSc in Psychology van de Universiteit Leiden. De Master toelatingscommissie beslist uiteindelijk over toelating tot de masteropleiding. Deze toelating is specifiek voor een bepaalde masterspecialisatie. Elke specialisatie heeft namelijk specifieke ingangseisen, waarop het premasterprogramma is afgestemd.

Duur van het programma

Studenten beginnen met het premasterprogramma in september en worden geacht om in één studiejaar alle opgelegde cursussen af te ronden. Het programma kent géén deeltijdvariant en er is géén instroom in februari. Meer informatie over het premasterprogramma.

Cursusoverzicht

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerstejaars cursussen

Inleiding in de Psychologie 5
Inleiding in de Methoden en Technieken 5
Geschiedenis van de Psychologie 5
Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie 5
Toetsende Statistiek 5
Experimenteel en Correlationeel Onderzoek 5
Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie 5
Sociale en Organisatiepsychologie 5
Bio- en Neuropsychologie 5
Cognitieve Psychologie 5
Psychologie en Wetenschap 5
Tutoraat Academische Vaardigheden 5

Tweedejaars cursussen

Developmental Psychopathology 5
Psychometrie 5
Stress, Gezondheid en Ziekte 5
Consciousness 5
Groepsdynamica 5
Psychodiagnostiek 5
Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden 5
Multivariate data-analyse 5
Perspectief op Carrièreplanning 5

Specialisatiecursussen

Applied Cognitive Psychology 10
Clinical Child and Adolescent Psychology 10
Clinical Neuropsychology 10
Clinical Psychology 10
Economic and Consumer Psychology 10
Cognitive Neuroscience 10
Health and Medical Psychology 10
School Psychology 10
Social Psychology in Organisations 10

Keuzevakken binnen Psychologie

Neurocognition and Artificial Intelligence 5
Good Research Practices 5
Psychological and Neurobiological Consequences of Child Abuse 5
Attention: Theory and Practice 5
Causal inference in Field Experiments 5
Culture and Diversity at Work 5
Emotion and Cognition 5
Pharmacological and Biological Approaches to Clinical and Health Psychology 5
Sexology 5
Cross-cultural Psychology of Health and Illness 5
Psychology of Advertising 5
Psychotherapy: Theory, Research & Practice 5
The Adolescent Brain 5

Bachelorproject

Bachelorproject Psychologie 20