Studiegids

nl en

South and Southeast Asian Studies

Students with disabilities

The university is committed to supporting and accommodating students with disabilities as stated in the university protocol. Students should contact Fenestra Disability Centre at least four weeks before the start of their courses to ensure that all necessary academic accomodations can be made in time conform the abovementioned protocol.

Academic Integrity

Students are expected to be familiar with Leiden University policies on plagiarism and academic integrity. Plagiarism will not be tolerated. If you submit any work with your name affixed to it, it is assumed to be your own work with all sources used properly indicated and documented in the text (with quotations and/or citations).

First Year

Vak EC Semester 1 Semester 2

First Semester (Fall Semester)

Premodern History of South and Southeast Asia 5
Kerncurriculum: Area Studies 5
Histories of Modern South and Southeast Asia 5
Mentorship 0

Religion: Choose 1 out of 3

Introduction to the Study of Islam 5
Introduction to Hinduism 5
Introduction to Buddhism 5

Languages (10 ec):

Choose 1 of 4

Hindi 1 10
Sanskrit 1 10
Tibetan 1 10
Indonesian Language 1 10

Second Semester (Spring Semester)

Nation, Community, Self: Questions of Culture in South and Southeast Asia 5
Languages of South and Southeast Asia: History, Context and Structure 5
State, Politics and Economy in Modern South and Southeast Asia 5
Classical Cultures of South and Southeast Asia: Seminar 1 5
Mentorship 0

Languages (10 ect):

Choose 1 of 4:

Hindi 2 10
Sanskrit 2 10
Tibetan 2 10
Indonesian Language 2 10

Second Year

Vak EC Semester 1 Semester 2

First semester (fall)

Language

Choose one of the following languages in continuation of the first year (10 EC):

Hindi 3 10
Sanskrit 3 10
Tibetan 3 (cancelled in 2014-2015) 10
Indonesian Language 3 10

Tracks (10 EC): choose one of the following tracks:

A: Modern South and Modern Southeast Asia (10 EC, choose two courses) B: Classical Cultures of South and Southeast Asia (10 EC, choose two courses)

Track A: Modern South and Modern Southeast Asia

Choose two of the following courses on offer:

Politics of Southeast Asia 5
Economy of Southeast Asia 5
South Asian Diasporas 5
Modern Media in SSEA 5
Tibet: State and Society 5

Track B: Classical Cultures of South and Southeast Asia

Choose two of the following courses on offer:

Buddhist Art 5
Iconography of SSEA 5
Tibet: State and Society 5

Elective SSEAS

Choose two courses from track A and track B with a total of 10 EC.

Second semester (Spring)

Seminar II: Futures of South and Southeast Asia (1415) 5

Language

Choose one of the following languages in continuation of the first year (10 EC):

Hindi 4 10
Sanskrit 4 10
Tibetan 4 (cancelled in 2014-2015) 10
Indonesian Language 4 10

Tracks (10 EC): continuation of the track chosen in the first semester (Fall):

A: Modern South and Modern Southeast Asia (10 EC, choose one or two courses) B: Classical Cultures of South and Southeast Asia (10 EC, choose two courses)

Track A: Modern South and Modern Southeast Asia

Choose one or two of the following courses on offer up to a total of 10 EC:

Culture of Tibet 5
Islam in Asia and Africa 5
Literatures of South and Southeast Asia 5
Orale Tradities van Zuid en Zuidoost Azië 5
Reading Indian Nationalism 5
The Anthropology and Sociology of Modern Day South-East Asia 10
Vergelijkende koloniale geschiedenis: Nederlands en Brits-Indië, 1800-1950 10

Track B: Classical Cultures of South and Southeast Asia

Choose two of the following courses on offer:

Culture of Tibet 5
Islam in Asia and Africa 5
Literatures of South and Southeast Asia 5
Tibetan Buddhism 5
Architecture: the Temple and the Stupa 5
Hindu Myths in the Art of South and Southeast Asia 5
Orale Tradities van Zuid en Zuidoost Azië 5

Elective SSEAS

Choose 5 EC more from track A or track B.

Third Year

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Buitenlandverblijf 30

Alternative programme in Leiden:

10 EC languages plus 5 EC from track A or B; or, in continuation of year 2, 10 EC from track A or B plus one 5 EC course from Track A or B. One can also choose for the course below.

Language or track A or B

Choose one of the three language courses on offer or, alternatively, 10 EC from track A or B.

Advanced Readings in Sanskrit Literature (1415) 10
Hindi Literature (1415) 10
Tibetaans 5 (niet aangeboden in 14-15) 10

Elective SSEAS (5 EC): choose one of the courses from track A or B (second year)

Or, alternatively, the course below.

Buddhism and Psychology (Sacred Texts) 5

Keuzeruimte (15 ec)

Tweede semester

BA Thesis 10
Seminar III: Futures of South and Southeast Asia (1415) 5

Keuzeruimte (15 ec)

Meer info

Eindtermen Programmabeschrijving Aansluitende masteropleidingen / pre-mastertrajecten Regelgeving Studiebegeleiding Parttime en fulltime

1. Eindtermen

Voor een overzicht van eindtermen van het BA-programma van Zuid- en Zuidoost-Aziëstudies zie: Onderwijs- en examenregelingen

2. Programmabeschrijving

De driejarige bacheloropleiding Zuid- en Zuidoost-Aziëstudies geeft een grondige kennis van een fascinerend en dynamisch werelddeel. De nadruk ligt op India, Tibet en Indonesië, maar ook andere landen van Zuid- en Zuidoost-Azië komen aan bod. De benadering van deze regiostudie is multidisciplinair en biedt studenten de mogelijkheid om zich te verdiepen in onder andere de talen, godsdiensten, geschiedenis, kunst, cultuur en huidige politiek van de regio. Studenten kunnen zich specialiseren in specifieke landen van Zuid- en Zuidoost-Azië en in de volgende talen: Indonesisch, Hindi, Tibetaans, en Sanskrit. De taalstudie leidt tot verdieping van de kennis van de diverse culturen van Zuid- en Zuidoost-Azië.

Inrichting van het programma

Het eerste jaar: propedeuse In het eerste jaar voorziet het programma in een basis in allerlei aspecten van de regio zoals de geschiedenis, de cultuur en de moderne samenleving in Zuid- en Zuidoost-Azië. Studenten kiezen ook zelf een aantal vakken: ze kiezen voor één van de vier talen en voor één van de drie belangrijkste godsdiensten in de regio. Bij het vak “Seminar 1: Klassieke culturen van ZZOA” wordt bovendien speciaal aandacht besteed aan de academische vaardigheden die men nodig heeft om je BA succesvol af te ronden. Verder wordt één vak samen met andere studenten van de Faculteit Geesteswetenschappen gevolgd: “Area Studies”.

Het tweede jaar Vanaf het tweede jaar worden er twee aandachtsgebieden aangeboden: “Modern South and Modern Southeast Asia” of “Classical Cultures of South and Southeast Asia”. Studenten volgen dan gedurende twee semesters colleges die aangeboden worden binnen het betreffende aandachtsgebied. Daarnaast volgen ze in het tweede jaar in beide semesters nog een keuzevak ZZOA. Hierbij kan gekozen worden voor een vak uit het “eigen” aandachtsgebied, maar ook voor een vak uit het andere aandachtsgebied. Studenten gaan verder met de taal die ze in het eerste jaar gekozen hebben. “Seminar 2: Heritage of SSEA” (in even jaren) of “Seminar 2: Futures of SSEA” (in oneven jaren) borduurt verder op “Seminar 1” uit het eerste jaar. Verder volgen alle studenten verplicht ook dit jaar weer een vak samen met andere studenten van de Faculteit Geesteswetenschappen: “Wetenschapsfilosofie”.

Het derde jaar In het eerste semester van het derde jaar gaan de studenten naar het buitenland om hun kennis van de betreffende taal en regio te verdiepen. Voor studenten die niet naar het buitenland kunnen wordt een schaduwprogramma in Leiden aangeboden. In het tweede semester volgen de studenten “Seminar 3: Heritage of SSEA” (in even jaren) of “Seminar 3: Futures of SSEA” (in oneven jaren) wat verder borduurt op “Seminar 2: Futures of SSEA” (in oneven jaren) of “Seminar 2: Heritage of SSEA” (in even jaren). Verder schrijven ze hun BA-eindwerkstuk.

Keuzeruimte In het derde jaar vullen de studenten verder 30 EC in als vrije keuzeruimte. Deze keuzeruimte kan ingevuld worden met colleges uit een geheel ander vakgebied (“verbreding”). Ook kunnen studenten er voor kiezen deze keuzeruimte in te vullen met vakken uit het ZZOAS-programma (“verdieping”). Het is ook mogelijk om een deel van de keuzeruimte te besteden aan een stage. Meer informatie over de invulling van de keuzeruimte kun je vinden op de betreffende website.

3. Aansluitende masteropleidingen / pre-mastertrajecten

Het bachelordiploma Zuid- en Zuidoost-Aziëstudies (ZZOAS) geeft toegang tot de masters Asian Studies (60 EC).

4. Regelgeving

BSA Sinds 1997 geldt aan de Universiteit Leiden voor studenten die voor het eerst als hoofdvakstudent ingeschreven staan, het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies (BSA). Dit systeem stelt eisen aan de studieprestaties van de eerstejaarsstudent en biedt tegelijkertijd een betere begeleiding via het mentoraat en studievoortgangsgesprekken met de studiecoördinator. Het doel van dit systeem is om er zo snel mogelijk achter te komen of de student geschikt is voor de nieuw gekozen studie en of de studie bij de student past.

Om een positief advies te krijgen moet een student in het eerste jaar minimaal 45 EC van zijn propedeuseprogramma behalen en binnen twee jaar het volledige propedeuseprogramma hebben afgerond.

In het eerste jaar wordt twee keer een schriftelijk advies uitgebracht door de examencommissie. In januari geeft de examencommissie haar eerste voortgangsadvies, gebaseerd op de resultaten van het eerste semester. Studenten die zich vóór 1 februari van het lopende studiejaar uitschrijven, komen dat jaar niet langer in aanmerking voor een (bindend) studieadvies. Uiterlijk 15 augustus volgt het tweede advies. Studenten die minder dan 45 EC hebben behaald krijgen een bindend negatief advies. Dat betekent dat de student in kwestie de opleiding Zuid- en Zuidoost-Aziëstudies in Leiden niet mag voortzetten. Voor deze afwijzing geldt een verjaringstermijn van vier jaar.

Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte of ernstige familieomstandigheden. In dit verband is het van belang dat studenten persoonlijke problemen die van invloed zijn op de studievoortgang tijdig melden bij de studiecoördinator.

De opleiding houdt van iedere student een dossier bij met informatie die relevant is voor het BSA. De student heeft het recht dit dossier (bij de studiecoördinator) in te zien en zelf informatie aan het dossier toe te voegen.

5. Studiebegeleiding

In het eerste jaar worden de studenten intensief begeleid door een docent- en een studentmentor. De studiecoördinator coördineert de begeleiding en voert waar nodig formelere en individuele gesprekken met de studenten. Vanaf het tweede semester bespreken studiecoördinator en studentmentor per semester met iedere student afzonderlijk de inrichting van het onderwijsprogramma voor het volgende semester.

6. Parttime and fulltime

Het BA programme South and Southeast Asian Studies wordt alleen aangeboden als een fulltime programma.