Studiegids

nl en

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Het bachelor-programma van Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie omvat drie jaar, waarvan het eerste jaar wordt afgesloten met het propedeutisch examen. Het gehele bachelor programma wordt afgesloten met het bachelor examen dat leidt tot de titel Bachelor of Arts (BA).

1e jaar

Het eerste jaar van de studie wordt ook de propedeuse genoemd. De student is voor het propedeutisch examen geslaagd, wanneer voor elk van de onderdelen een voldoende resultaat is behaald. Dan wordt de propedeusebul uitgereikt

Wanneer een student aan het einde van het eerste jaar de propedeuse niet heeft behaald, maar in het kader van het bindend studieadvies toch een positief advies heeft ontvangen, is het toegestaan om onderdelen van het tweedejaars programma af te leggen onder de voorwaarde dat de ontbrekende onderdelen van het propedeutisch examen bij de eerste gelegenheid opnieuw of alsnog worden afgelegd volgens de dan geldende regelingen en eisen.

LET OP: Deelname aan het Binnenlands Leeronderzoek en M&T 2: Analysetechnieken in het 2e jaar is alleen toegestaan, wanneer álle vakken van het tweede semester van het 1e jaar (M&T1, AV1, AV2, AV3 en Statistiek) met goed gevolg zijn afgerond en de student minstens 40 ECTS in het eerste jaar heeft behaald.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Cultuur en vergelijking 1: Inleiding 5
Cultuur en vergelijking 2: Cases 5
Sociale theorieën van cultuur en ontwikkeling 10
Inleiding in de Ontwikkelingssociologie 5
Ontwikkelingsproblematiek 5
M&T 1: Onderzoeksvaardigheden 10
M&T 1: Inleiding in de Statistiek en SPSS 5
Academische vaardigheden 1: kennis, representatie en de tekst 5
Academische vaardigheden 2: horen, zien en schrijven 5
Academische vaardigheden 3: het schrijven van een theoretisch kader 5

2e jaar

Onderstaand programma van het tweede bachelorjaar heeft betrekking op studenten die hun propedeuse binnen één jaar hebben behaald. Studenten die in hun tweede studiejaar nog propedeuseonderdelen moeten afronden, worden met klem verzocht om een afspraak te maken met de studieadviseur zodat een aangepast onderwijsprogramma kan worden gemaakt.

Verplichte onderdelen

In het tweede jaar van het bachelor programma CA-OS moeten alle 4 Basismodules worden gevolgd van ieder 5 ECTS. Ook beide M&T2- vakken en het Binnenlands Leeronderzoek behoren tot het verplichte programma.

Keuzeonderdelen

Naast het volgen van de verplichte vakken wordt in het tweede bachelorjaar één van de regiomodules en één van de oriëntatiemodules gekozen. De regiomodule kan, na de toestemming van de examencommissie CA-OS, ook buiten het Instituut CA-OS worden gevolgd. Oriëntatiemodules moeten daarentegen binnen CA-OS worden gevolgd. Zij vormen tevens de introductie tot één van de drie bachelor-specialisaties binnen de opleiding Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie.

NIEUW: Studieplan

Alle aankomende tweedejaarsstudenten CA-OS zijn in juli 2011 per brief en e-mail verzocht om hun studieplan voor het 1e semester 2011-2012 bekend te maken aan de opleiding d.w.z. om zich in juli en augustus in Usis in te schrijven voor vakken van het 1e semester. Deze inschrijvingen vormen een studiplan. Als bijlage aan de brief en e-mail is een “inschrijfwijzer” gestuurd waarin de meest gestelde vragen over inschrijving in Usis worden uitgelegd. In de brief / e-mail zelf wordt uitgelegd welke vakken je moet volgen en hoeveel ECTS je in totaal moet behalen. Studieplannen zullen begin september worden gecontroleerd door de studieadviseur. Mocht je de brief /e-mail niet hebben ontvangen of heb je vragen hierover, kun je na 15 augustus de studieadviseur bellen via 071-527 3450.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Basismodule: Gender 5
Basismodule: Religie 5
Basismodule: Economische antropologie 5
Basismodule: Politiek 5
M&T 2: Onderzoeksvoorbereiding 5
Binnenlands leeronderzoek 10
M&T 2: Analysetechnieken 5

Regionaal keuzevak, te kiezen uit:

Antropologie en sociologie van modern Zuidoost Azië 10
Antropologie van Sub-Sahara Afrika 10
Anthropology and Sociology of Contemporary South Asia 10

Oriëntatie module, te kiezen uit:

Globalisering: Cultuur en sociologie van de grote schaal 10
Media Worlds 10
Milieus van Ontwikkeling 10

3e jaar mét specialisatie

In het derde bachelorjaar CA-OS moet naast het schrijven van de BA scriptie (10 ects) nog 50 ects aan vakken worden behaald. Deze ruimte kan op verschillende manieren worden ingevuld. Een van de mogelijkheden is het volgen van een verdiepende thematische specialisatie. De volgende specialisaties worden aangeboden door het Instituut CA-OS:

 • Media and Culture

 • Global Connections

 • Development in Place

Er is sprake van een afgeronde specialisatie indien er minimaal 40 ects behaald is aan vakken binnen dezelfde richting, inclusief de oriëntatiemodule. Dat betekent dat de specialisatie bestaaat uit:

 • de oriëntatiemodule in het 2e jaar én

 • alle drie bijhoorende themamodules in het 3e jaar.

Studenten die een specialisatie volgen, besteden in het 3e jaar 30 ects aan specialisatieonderdelen en 10 ects aan de BA scriptie. Dat betekent dat er nog 20 ects overblijft om naar eigen wens in te vullen. Je kunt deze 20 ECTS opvullen met:

 • twee themamodules die niet bij de gekozen specialisatie horen,

 • externe keuzevakken (na goedkeuring van de examencommissie),

 • een stage.

Bij het samenstellen van het derdejaarsprogramma moet men rekening houden met een evenwichtige spreiding van onderwijsbelasting, d.w.z. 30 ects per semester. Daarnaast moeten studenten die keuzevakken en -pakketten willen opnemen in hun bachelorprogramma, daartoe een toestemming hebben van de examencommissie CA-OS. Vakken die door de examencommissie niet zijn goedgekeurd als onderdeel van het programma, kunnen in meeste gevallen als “extra” onderwijs worden opgenomen en als zodanig op de cijferlijst terechtkomen.

Wanneer alle onderdelen van het bachelorprogramma zijn afgerond en minimaal 180 ECTS is behaald, kan men gaan afstuderen en het BA diploma behalen. Meer informatie over de afstudeerprocedure is te vinden op de website van het Instituut CA-OS.

Vak EC Semester 1 Semester 2
International course on water issues and water management in the Philippines 10
Bachelor scriptie CA-OS 10
Stages CA-OS 20

Specialisatie Media & Culture

Contemporary Visual Culture 10
Anthropology of the Information Society 10
Visual Methods 10

Specialisatie Global Connections

Religion and Modernity in Global Context 10
Social Movements 10
Anthropology of the Information Society 10

Specialisatie Development in Place

Environment and Society 10
Rural Development 10
Urban Inequalities 10

3e jaar zonder specialisatie

In het derde bachelorjaar CA-OS moet naast het schrijven van de BA scriptie (10 ects) nog 50 ects aan vakken worden behaald. Wanneer een student kiest om géén verdiepende thematische specialisatie CA-OS te volgen, kunnen de nodige 50 ECTS op de volgende manieren worden ingevuld:

 • een combinatie van onderwijs van het 3e jaar CA-OS: themamodules uit verschillende specialisaties, stage en/of wintercursus (zie cursusbeschrijvingen onderaan).

 • Minor van 30 ects aangevuld met 2 themamodules CA-OS . Minoren aangeboden aan de Universiteit Leiden (die genoemd zijn in Leids Register van Opleidingen) hoeven niet aan de examencommissie te worden voorgelegd.

 • Keuzevakken voor maximaal 30 ects ( zie Keuzevakken ), aangevuld met de nodige aantal themamodules. Maximaal 30 ECTS aan “externe” keuzevakken kan worden toegevoegd aan het 3e jaar bachelor CA-OS, mits goedgekeurd door de examencommissie CA-OS. Als externe vakken worden gerekend de curussussen die zijn gevolgd bij een andere academische opleiding of onderwijsinstelling. Bij het kiezen van externe keuzevakken in het 3e jaar moet men opletten op niveau van vakken. (Examencommissie erkent maximaal 10 ECTS op niveau 100.)

 • Stage van 20 ECTS (zie vakbeschrijving onderaan) en daarnaast drie themamodules CA-OS

 • Studie in het buitenland (zie Studeren in het Buitenland en Erasmus-overeenkomsten CA-OS ) aangevuld met 20-30 ECTS aan vakken CA-OS

Bij het samenstellen van het derdejaarsprogramma moet men rekening houden met een evenwichtige spreiding van onderwijsbelasting, d.w.z. 30 ects per semester. Daarnaast moeten studenten die keuzevakken en -pakketten willen opnemen in hun bachelorprogramma, daartoe een toestemming hebben van de examencommissie CA-OS. Vakken die door de examencommissie niet zijn goedgekeurd als onderdeel van het programma, kunnen in meeste gevallen als extracurriculair onderwijs worden opgenomen.

Wanneer alle onderdelen van het bachelorprogramma zijn afgerond en minimaal 180 ECTS is behaald, kan men gaan afstuderen en het BA diploma behalen. Meer informatie over de afstudeerprocedure is te vinden op de website van het Instituut CA-OS.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bachelor scriptie CA-OS 10
Stages CA-OS 20
Anthropology of the Information Society 10
Social Movements 10
Contemporary Visual Culture 10
Rural Development 10
International course on water issues and water management in the Philippines 10
Environment and Society 10
Religion and Modernity in Global Context 10
Urban Inequalities 10
Visual Methods 10

Meer info

Het bachelor-programma van Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie omvat drie jaar, waarvan het eerste jaar wordt afgesloten met het propedeutisch examen. Het gehele bachelor programma wordt afgesloten met het bachelor examen dat leidt tot de titel Bachelor of Arts (BA).