Studiegids

nl en

Ontwikkelingsproblematiek

Vak
2011-2012

Toegangseisen

 • Deze cursus maakt deel uit van de propedeuse Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS) en van de gelijknamige Minor. Studenten ingeschreven voor de bachelor CA-OS of voor de minor CA-OS hebben zonder meer toegang tot dit vak.

 • Deze cursus geldt tevens als interfacultair keuzevak. Studenten ingeschreven voor andere opleidingen dan CA-OS moeten zich voor deze cursus aanmelden via email secrcaos@fsw.leidenuniv.nl onder vermelding van naam, studentnummer en studierichting.

 • Geïnteresseerden die dit vak “a la carte” willen volgen, dienen zich aan te melden volgens de procedure uiteengezet op de instituutswebsite: a la carte onderwijs bij CA-OS

Beschrijving

De cursus biedt ieder jaar een brede inleiding op de ontwikkelingsproblematiek. Er wordt aandacht besteed aan ontwikkelingstheorieën en hoe die in de praktijk uitwerken; aan culturele, economische, politieke en bestuurskundige aspecten van ontwikkeling; aan Noord-Zuid relaties; en de belangrijkste aspecten van armoede, ongelijkheid, en uitsluiting. De sprekers hebben ruime ervaring met het maken van beleid, de praktijk van ontwikkelingsprojecten, en de bestudering van ontwikkelingsprocessen. In eerdere colleges spraken onder andere Prof. Jan Pronk (voormalig Minister Ontwikkelingssamenwerking), Dr. Van Est (Algemene Rekenkamer), Dr. Lont (CBF keurmerk voor goede doelen), Dr. Verrest (Universiteit van Amsterdam), Prof. De Haan (Directeur Afrika Studie Centrum), Dr. Visser (voormalig Chief Scientist Ministerie Buitenlandse Zaken), Dhr. Fokkema (Issues Manager Shell). Deze cursus biedt een actueel en gevarieerd beeld van de theorie en praktijk van ontwikkelingssamenwerking.

Rooster

 • Colleges: elke dinsdag en donderdag van 1 november t/m 15 december 2011
  13-15 uur, zaal 1A20, Pieter de la Courgebouw

 • Tentamen: donderdag 5 januari 2012, 9-12 uur, Universitair Sportcentrum

 • Herkansing van het tentamen:
  maandag 30 januari 2012, 10-13 uur, zaal SA41 (Pieter de la Courtgebouw)

Onderwijsvormen

 • hoorcolleges 22 uur = 33 sbu

 • literatuur 642 blz = 107 sbu
  Totaal sbu: 140 (5 ECTS)

Toetsing

Schriftelijk tentamen over de in de colleges behandelde stof en de literatuur.
Aanwezigheid op colleges is verplicht. Participatie bepaalt mede het eindcijfer.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt in deze cursus voor het beschikbaar maken van programma- en andere informatie, en het doorgeven van resultaten van toetsing.
Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Literatuur

 • Emma Crewe and Elizabeth Harrison (1999) Whose development?: The ethnography of aid. Zed Books (224 blz.) (te bestellen bij studievereniging Itiwana)

 • Irene van Staveren (2001) The values of economics: an Aristotelian perspective. London: Routledge (242 blz.) (te bestellen bij studievereniging Itiwana)

 • Black, Maggy (2007) The no-nonsense guide to development (te bestellen bij studievereniging Itiwana)

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten CA-OS hoeven zich voor deze cursus niet aan te melden via uSis (zie Toegangseisen).
Tweedejaarsstudenten CA-OS moeten zich daarentegen wél aanmelden via Usis in het kader van Studieplan.
Minor, premaster en a la carte studenten hoeven zich niet aan te melden via uSis.

Contact

Secretariaat CA-OS: 071 – 527 3451