Prospectus

nl en

Languages and cultures of South and Southeast Asia

Beschrijving

Dit keuzepakket geeft een introductie op de talen en culturen van Zuid- en Zuidoost-Azië. Je kunt inzoomen op de moderne samenlevingen van vooral Indonesië, India en Tibet. Je kunt je ook richten op de klassieke culturen van de regio en hun onderlinge relaties. Je kunt daarbij een taal leren: een moderne taal (Hindi of Indonesisch) of een taal die belangrijk is voor de bestudering van de klassieke culturen (Sanskrit of Tibetaans). Het college Taal en cultuur in Zuid- en Zuidoost-Azië komt terug in alle trajecten. Hierin wordt gekeken naar de verhouding tussen talen en etnische identiteit, de rol van nationale talen in de vorming van natiestaten, en het culturele functioneren van talen op lokaal niveau. Welke andere colleges je volgt, hangt af van je keuze voor één van de onderstaande vier trajecten:

A. Klassieke talen en culturen
B. Klassieke culturen
C. Moderne talen en culturen
D. Moderne culturen

Als je kiest voor Klassieke talen en culturen besteed je veel aandacht aan de taalverwerving van het Sanskrit of het Tibetaans en kies je naast het verplichte Taal en cultuur in Zuid- en Zuidoost-Azië nog een cultuurvak; als je kiest voor Klassieke talen gaat al je aandacht uit naar cultuurvakken, zoals Klassieke culturen, Premoderne geschiedenis, Inleiding Boeddhisme, Cultuur van Tibet, Iconografie, of Verhalende kunst. In het traject Moderne talen en culturen vormt de taalverwerving van het Hindi of het Indonesisch de hoofdmoot en volg je het verplichte Taal en cultuur in Zuid- en Zuidoost-Azië en nog een cultuurvak; in het traject Moderne culturen volg je cultuurvakken, zoals Moderne geschiedenis, Moderne samenlevingen, Moderne culturen, of Moderne media.

Klassieke talen en culturen

Course EC Semester 1 Semester 2
The languages of South and Southeast Asia: history, context and structure 5

Taalverwerving; voortzetting 1e semester

Sanskrit 2 10
Tibetan 2 10

Taalverwerving; kies 1 uit 2

Sanskrit 1 10
Tibetan 1 10

Cultuurvakken; kies 1 uit 6

Culture of Tibet 5
Introduction Buddhism 5
Classical Cultures of South and Southeast Asia 5
Premodern History of South and Southeast Asia 5
Linguistics: Introduction in to Cognitive Linguistics of Indonesian 5
Verhalende kunst van Zuidoost-Azië 5

Klassieke culturen

Course EC Semester 1 Semester 2
The languages of South and Southeast Asia: history, context and structure 5

Kies 3 uit 6

Culture of Tibet 5
Introduction Buddhism 5
Classical Cultures of South and Southeast Asia 5
Premodern History of South and Southeast Asia 5
Linguistics: Introduction in to Cognitive Linguistics of Indonesian 5
Verhalende kunst van Zuidoost-Azië 5

Kies voor 10 EC uit:

Iconography of Hinduism, Buddhism and Jainism 5
Imperia in Asia 5
Themes in Religious Studies 10

Moderne talen en culturen

Course EC Semester 1 Semester 2
The languages of South and Southeast Asia: history, context and structure 5

Taalverwerving; kies 1 uit 2 (Indonesisch 1a+b vormen samen één optie)

Hindi 1 10
Indonesian 1a 5
Indoensian 1b 5

Cultuurvakken; kies 1 uit 3

‘Mengisi kemerdekaan’: Maatschappelijke veranderingen in Indonesië in de prille onafhankelijkheidsperiode 5
Modern media in Indonesia 5
Nation, community, self: questions of culture in South and Southeast Asia 5

Taalverwerving; voortzetting 1e semester

Hindi 2 (Leiden / India) 10
Indonesian 2 (Leiden / Indonesië) 10

Moderne culturen

Course EC Semester 1 Semester 2
The languages of South and Southeast Asia: history, context and structure 5

Kies 3 uit 4

‘Mengisi kemerdekaan’: Maatschappelijke veranderingen in Indonesië in de prille onafhankelijkheidsperiode 5
Modern media in Indonesia 5
Nation, community, self: questions of culture in South and Southeast Asia 5
Linguistics: Introduction in to Cognitive Linguistics of Indonesian 5

Kies 2 uit 4

Indonesian Economy 5
Modern History of South and Southeast Asia 5
Performance, literature and media in Indonesia 5