Prospectus

nl en

Classical Cultures of South and Southeast Asia

Course
2010-2011

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit college biedt een weloverwogen keuze uit de rijk geschakeerde cultuurgeschiedenis van Zuid- en Zuidoost-Azië, vanaf de late prehistorie (ca. 3000 v. Chr.) tot aan het begin van de 20ste eeuw. Hierbij wordt niet alleen ingezoomd op de klassieke ‘Beschavingen’ van grote naam en faam, maar ook op culturele aspecten die vaak tot op de dag van vandaag de identiteit van Zuid- en Zuidoost-Azië mede vormgeven.

Onder dergelijke cultuuruitingen valt de literatuur (in vele genres: devotioneel, regelgevend, verhalend), die in handschriften bewaard is gebleven. In het oog springend is verder de erfenis aan beeldende kunst, schilderkunst en monumentale bouwkunst ten dienste van het Boeddhisme, het Hindoeïsme en de Islam. Maar ook verfijnd ambachtswerk en schilderkunst aan de vele vorstenhoven of in opdracht van particulieren komen aan de orde. In het college worden – waar mogelijk – direct de verbanden aangegeven met historische ontwikkelingen besproken in het college over de ‘premoderne geschiedenis’, in hetzelfde semester.

De stof wordt behandeld aan de hand van recente literatuur. De Powerpoint presentaties worden als hand-out op Blackboard ter beschikking gesteld en behoren tot de tentamenstof. In de eerste toetsweek presenteren de deelnemers mondeling de resultaten van een thuisopdracht. Een schriftelijk tentamen in de tweede toetsweek rondt het college af.

Leerdoelen

 • Inzicht in beeldbepalende culturele ontwikkelingen binnen Zuid- en Zuidoost-Azië.

 • Begrip van verbanden tussen specifieke historische processen en culturele fenomenen, en tussen culturele verschijnselen onderling.

 • Verworven kennis en vaardigheid worden getoetst via een mondelinge presentatie en een schriftelijk tentamen.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

 • korte mondelinge presentatie (30%) in de eerste toetsweek. Bij een te groot aantal deelnemers hiervoor wordt de mondelinge presentatie vervangen door een korte schrijfopdracht (30%)

 • schriftelijk tentamen met open vragen (70%) in de tweede toetsweek

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal, presentaties en proeftentamens

 • het communiceren over colleges, tentamens, uitslagen en andere activiteiten

Literatuur

Syllabus met artikelen of hoofdstukken uit een boek. Deze dienen ieder vooraf aan het betreffende college te worden bestudeerd op aanwijzing van de docenten. Reader via Studiepunt aan te schaffen.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. E.M. Raven

Berekening studielast

 • 14 × 2 contacturen = 28 uur

 • Ca. 4 uur leesstof voor iedere bijeenkomst = ca. 56 uur

 • Ca. 16 uur voorbereiden korte mondelinge presentatie = 16 uur

 • Ca. 40 uur voorbereiden tentamen = 40 uur

5 ects = 5 × 28 = ca. 140 uur