Prospectus

nl en

Indonesian 2 (Leiden / Indonesië)

Course
2010-2011

Toegangseisen

Voldoende afronding Indonesisch 1

Beschrijving

De in Indonesisch 1 opgedane kennis wordt in college Indonesisch 2 verder ontwikkeld door wekelijks geschreven en mondelinge opdrachten uit te voeren waarin schrijven, spreken en luisteren worden geoefend. De gebruikte leerstof betreft niet-literaire teksten zoals kranten, tijdschriften, cassettebandjes en internetbronnen. Daarnaast worden in college eenvoudige teksten, van Indonesisch naar Nederlands en van Nederlands naar Indonesisch vertaald. Het college gaat tevens in op culturele aspecten van taal en communicatie in Indonesië. Dit college bereidt voor op de taalcursus in Yogyakarta.

Leerdoelen

Het verhogen van de actieve en passieve taalbeheersing (Indonesisch niveau gemiddeld B1), met bijzondere aandacht voor uitbreiding van de woordenschat en het verkrijgen van inzicht in verschillende taalgebruikssituaties. Omdat nieuw vocabulaire in context wordt aangeboden, krijgt de student een beter inzicht in subtiele semantische verschillen. Daarnaast krijgt de student een beter beeld van alledaags Indonesisch zoals dat in Indonesië zelf wordt gebruikt. Het te bereiken niveau in het Europees Referentie kader is A2.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen en enkele essayvragen

Blackboard

Naast materiaal uit de boeken wordt er ook additioneel televisie- en film materiaal gebruikt op Internet, te bereiken via Blackboard.

Literatuur

  • Ayo Ngobrol!/Conversational Indonesian

  • Asyik Berbahasa Indonesia/Indonesian Grammar Practice

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. A. van Engelenhoven