Prospectus

nl en

Eerste jaar

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, Mw. L.E. van Swieten, tel: 071-5272584, e-mail. Zie ook de website

Tijdens het eerste jaar zijn de volgende activiteiten gepland:

  • Informatiebijeenkomst opleiding en openinsgcollege van 1 uur

  • Excursie Nino en papyrologisch instituut van 2 uur

  • Excursie RMO van 2 x 1 uur

  • Informatiebijeenkomst USIS, blackboard, website, e-gids van 1 uur

  • Informatiebijeenkomst specialisatiekeuze OCMW en BSA van 1 uur

  • Informatiebijeenkomst tweede jaar en studieplan van 1 uur

Voor hoofdvakkers oude culturen van de mediterrane wereld geldt aanvullend op het Bindend Studieadvies van 45 EC een aanvullende eis, namelijk het met goed gevolg afronden van de volgende onderwijseenheden in academisch jaar 2017-2018:

10 EC taal uit het eerste semester, maak een keuze uit:

5 EC aanvullende eis in het tweede semester:

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gemeenschappelijk 20 EC

De oudste geschiedenis. Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus. 5
Gilgamesh, Mozes, Echnaton: godsdienst in het oude Nabije Oosten 5
Material Culture of the Ancient Near East 5
Introduction Ancient History (OG) 5

Trackspecifiek 10 EC

Introduction to Middle Egyptian 10

Tweede semester

Gemeenschappelijk

Academic Skills (Oude culturen van de mediterrane wereld) 0
Seminar OCMW 1 5
The First Global Empires: Egypt and the Middle East (1st Mill BC – 7th century AD) 5
Religions of Antiquity 5

Trackspecifiek

Lectuur Middelegyptisch 10
Material Culture of Ancient Egypt 5

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gemeenschappelijk 15 EC

Area Studies 5
Archaeology of the Ancient Near East 5
Museology of the Ancient Near East 5

Trackspecifiek 15 EC

Coptic 1 10
Klassiek Egyptisch 5

Tweede semester

Gemeenschappelijk 15 EC

Seminar Ancient Cultures of the Mediterranean World 2 5
Philosophy of Science 5
Art history of Egypt and Syria-Mesopotamia 5

Trackspecifiek

Coptic 2 5
Late Egyptian 10

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Vrije keuzeruimte (15 ECTS)

Trackspecifiek

Hieratic paleography 5
Egyptian Epigraphy 5
Egyptische archeologie 5

Tweede semester

Vrije keuzeruimte (15 ECTS)

Gemeenschappelijk

Seminar Ancient Cultures of the Mediterranean World 3 5
BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10

More info

Kijk voor algemene informatie over de opleiding op www.studereninleiden.nl