Prospectus

nl en

Lectuur Middelegyptisch

Course
2017-2018

Toegangseisen

Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift

Beschrijving

Het oefenen van grammaticale en lexicale kennis van het Middelegyptisch d.m.v. het lezen van een variatie aan teksten uit het Middenrijk en Nieuwe Rijk (literair, historisch, autobiografisch).

Leerdoelen

De studenten ontwikkelen vaardigheid in het lezen (translitereren en vertalen) van Middelegyptische teksten en raken bekend met kenmerken van teksten uit het Middenrijk en Nieuwe Rijk in verschillende genres.

Rooster

Zie roosterpagina “Oude culturen van de mediterrane wereld”

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 13 × 4 = 52 uur

 • Voorbereiden college: 13 × 8 = 104 uur

 • Voorbereiding deeltoets: 40 uur

 • Voorbereiding voor eindtoets: 79 uur

 • Toetsing: 4 uur

 • Nabespreking toetsing: 1 uur

Toetsing

 • schriftelijk tentamen over een behandeld stuk tekst (deeltoets), zonder woordenboek

 • schriftelijk tentamen over een ongezien stuk tekst (eindtoets), met woordenboek

Weging

 • Tussentoets: 15%

 • Eindtoets: 85%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;

Herkansing

Alleen de eindtoets kan worden herkanst en geldt dan weer voor 85%.
Er wordt een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Inzage

Er wordt een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Informatie over de cursus

 • Mededelingen

Literatuur

A. de Buck, Egyptian Readingbook. Exercises and Middle Egyptian Texts (NINO, Leiden 1963 of latere herdruk)
R. Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian (Oxford 1962 of latere herdruk)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), neem contact op met de cursusleider.

Voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), neem contact op met de cursusleider.

Contact

J.C. Russell