Prospectus

nl en

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Talen en Schriften van de Mediterrane Wereld 5
Geschiedenis van het Oude Israël 5
From Sumer to Babylon 5
Ancient History (Greece, Rome) 5
Egypt under the Pharaohs 5
Kerncurriculum: Area Studies 5

Tweede semester

Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift 1 10
Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift 2 5
Material Culture of Ancient Egypt I 5
Grieks-Romeins en Byzantijns Egypte 5
Seminar OCMW 1 5

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Coptic 1 10
Lectuur Middelegyptisch 10
Inleiding Egyptische religie 5
Material culture of ancient Egypt 2 5
BA 2 OCMW: Mentoraat 2: Argumenteren & debatteren 0

Tweede semester

Late Egyptian 10
Coptic 2 5
Philosophy of Science 5
Klassiek Egyptisch 5
Seminar Ancient Cultures of the Mediterranean World 2 5

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Hieratic Paleography 5
Ancient Egyptian Epigraphy 5

Kies 1 van de 2:

Egyptian Art History 5
Egyptian Archaeology II 5

Vrije keuzeruimte (15 ECTS)

Tweede semester

Seminar Ancient Cultures of the Mediterranean World 3 5
BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10

Vrije keuzeruimte (15 ECTS)

More info

..